Wydział Nauk o Sztuce UAM to jeden z ponad dwudziestu wydziałów. Został powołany w 2019 roku, ale historia sztuki to dyscyplina nauczana od początków istnienia uczelni. 

Wydział Nauk o Sztuce tworzą dwie główne jednostki: Instytut Historii Sztuki oraz Instytut Muzykologii. Na Wydziale prowadzone są badania z zakresu historii i teorii architektury, sztuk plastycznych i muzyki. Kierunki studiów oferowane studentom to historia sztuki i muzykologia. Są to propozycje studiów I i II stopnia. W ich programie znajdują się zajęcia  zróżnicowanym profilu i poziomie zaawansowania. Wydział Nauk o Sztuce UAM stwarza możliwość studyjnych wyjazdów zagranicznych, praktyk zawodowych i stypendiów.

 

Kandydaci i kandydatki na studia, przyszli maturzyści oraz wszyscy zainteresowani działalnością i funkcjonowaniem Wydziału Nauk o Sztuce UAM mogą skorzystać z informatora. Folder opracowany przez jednostkę to skarbnica wiedzy o projektach i badaniach, ale też o ofercie edukacyjnej.

 

Zobacz folder

 

Jeśli chcesz odkryć w sobie psychologa, archeologa, literaturoznawcę, kompozytora, matematyka, socjologa, prawnika, inżyniera, historyka, kulturoznawcę, podróżnika, dziennikarza, filozofa, detektywa… a przede wszystkim SIEBIE w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach – studiuj na Wydziale Nauk o Sztuce!