UAM rozpoczyna badania terenowe w Grecji a archeolodzy UAM jako pierwsi otrzymali licencję na ich prowadzenie. W Grecji obowiązują restrykcyjne zasady dotyczące prowadzenia badań terenowych.

 

Z tego powodu powstał Polski Instytut Archeologiczny w Atenach (PIAA). W 2019 roku władze Grecji uznały go za instytut zagraniczny. Instytut to jednostka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale reprezentuje interesy wszystkich polskich naukowców. W strukturze PIAA znajdują się przedstawiciele wielu polskich instytucji naukowych, które chcą prowadzić badania w Grecji. W taki oto sposób UAM stał się koordynatorem polskich badań w Grecji. Jest to szczególnie istotne dla archeologów, ponieważ zgodnie z greckim prawem samodzielne wykopaliska lub inne badania terenowe może prowadzić tam obcokrajowiec, którego kraj otworzył w Atenach własną „zagraniczną szkołę archeologiczną”.

Pierwsza w historii licencja dla poznańskich archeologów

Niedawno poznańscy archeolodzy otrzymali od Ministerstwa Kultury i Sportu rządu Grecji licencję na badania terenowe dla instytutu. Dyrektor placówki, prof. Janusz Czebreszuk z Wydziału Archeologii UAM wyjaśnia, że będą oni kontynuowali badania prowadzone od 10 lat. Do tej pory w dolinie rzeki Anthemous działali jako partnerzy gospodarzy z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

– Od tego roku kierownictwo i odpowiedzialność przejmujemy my, Wydział Archeologii – podkreśla profesor. Należy dodać, że UAM jest pierwszą instytucją z Polski, która prowadzi własny projekt badań terenowych w Grecji.

Badanie terenowe w Grecji: jaki mają cel?

Badania w północnej Grecji są interdyscyplinarne i skupiają się na przemianach w osadnictwie doliny rzeki Anthemous. Archeolodzy z UAM otrzymali dwa granty na ich przeprowadzenie. Pieniądze pochodzą z Narodowego Centrum Nauki.

 

– W neolicie były to duże (do 18 ha) osady na płaskim terenie. Natomiast epoka brązu charakteryzuje się najbardziej spektakularnymi osadami: tellami w formie wzniesień powstałych w wyniku nadbudowywania kolejnych faz zabudowy. Były one więc w pełni antropogeniczne. Natomiast początek epoki żelaza charakteryzował się budową rozległych osad na szczytach, specjalnie w tym celu wypłaszczonych wzniesień. Wzmiankowana stabilność osadnictwa jest tam zadziwiająca. Małe wsie, powstałe w połowie VI tysiąclecia jako osady neolityczne – wyjaśnia prof. Janusz Czebreszuk.

Kolejny etap badań, również finansowany przez NCN, skupi się na odtworzeniu krajobrazu doliny

Licencja przyznana została na trzy lata, ale poznańscy archeolodzy traktują ją jako pierwszy krok w wieloetapowym programie badań. Nie wiadomo też do końca jak na przebieg prac wpłynie pandemia koronawirusa, przygotowania do prac są jednak w toku.

 

>> Archeolodzy z UAM planują kolejne etapy pracy w Grecji. Chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach i wykorzystanych metodach? Przeczytaj artykuł Ewy Konarzewskiej – Michalak.
>> Chcesz studiować archeologię? Dowiedz się więcej!