Interesujesz się biologią? Wolny czas poświęcasz na przeglądanie przyrodniczych okazów? Poszukujesz przydatnych informacji i ciekawego źródła wiedzy? Skorzystaj ze zbioru przyrodniczego UAM. Jest już dostępny w sieci!

Wielki finał projektu

BazAMUNATCOLL to system informatyczny służący gromadzeniu i analizie cyfrowych danych o różnorodności biologicznej. Ich źródłem są przede wszystkim zbiory przyrodnicze zdeponowane na Wydziale Biologii. Prace nad projektem prowadzone były w latach 2018-2021, a za jego realizację odpowiadał Wydział Biologii UAM oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Zbiory przyrodnicze UAM mają nawet 200 lat

W portalu znajdziesz zdane o 2 221 132 okazach i obserwacjach terenowych. Dla ułatwienia poszukiwań zebrano je w trzech katalogach: botanicznej (glony i rośliny), mikologicznej (grzyby i porosty) oraz zoologicznej (zwierzęta). Okazy zdeponowane w Zbiorach Przyrodniczych UAM pochodzą ze wszystkich kontynentów, a najstarsze z nich badacze UAM zebrali 200 lat temu.

Portal łączy się z aplikacją

Cyfrowa baza zasobów przyrodniczych UAM to jedno.  Łączy się ona aplikacją mobilną AMUNATCOLL. Tworzysz w niej bazy danych obserwacji przyrodniczych, a następnie przesyłasz pozyskane informacje do konta użytkownika w portalu. Ułatwi Ci to analizę porównawczą własnych danych przyrodniczych z zasobem bazy AMUNATCOLL np. w zakresie dynamiki zmian w czasie i przestrzeni.


Od 100 lat Uniwersytet jest miejscem gromadzenia zbiorów przyrodniczych, w tym okazów o ponad 200-letniej historii. Dokumentują one intensywnie prowadzone na Wydziale Biologii badania taksonomiczne, filogenetyczne, biogeograficzne i ekologiczne. Od 2004 r. okazy i inne próbki biologiczne znajdują się w specjalnie utworzonej na Wydziale jednostce o charakterze muzealnym, która kontynuuje 160-letnie tradycje muzealnictwa przyrodniczego w Wielkopolsce. Dzięki systemowi AMUNATCOLL zbiory te podziwiać można w wersji cyfrowej za pośrednictwem portalu amunatcoll.pl.

 

System powstał w ramach projektu AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Skorzystaj z bazy zbiorów przyrodniczych AMUNATCOLL