Filologia białoruska na UAM to oferta specjalności w ramach filologii wschodniosłowiańskiej. Propozycja tego kierunku pojawiła się po raz pierwszy w ofercie rekrutacyjnej uczelni. 

Co czeka Cię w trakcie studiów?

Filologia białoruska na UAM to studia skupione przede wszystkim na uzyskaniu przez studentów biegłej kompetencji językowej (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka. To także specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. Otrzymasz więc możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Białorusi i krajów obszaru wschodniosłowiańskiego. Nabędziesz też praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego.

Filologia białoruska po raz pierwszy na UAM

Specjalność, która pojawiła się w ofercie edukacyjnej daje studentom możliwość nauki języka białoruskiego od podstaw aż do opanowania umiejętności językowych na poziomie C1. Praktyczna Nauka Języka Białoruskiego to aż 630 godzin zajęć. Program studiów przewiduje  możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach programu ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach programu MOST). Swoje zainteresowania studenci mogą też rozwijać, m.in. we Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym.

Część programu studiów będziesz układał samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Program studiów obejmuje  możliwość nauki j. angielskiego oraz j. rosyjskiego / ukraińskiego w ramach zajęć do wyboru.

Zobacz szczegółowy plan studiów

Przyszłość zawodowa

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

  • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Białorusią oraz krajami obszaru wschodniosłowiańskiego,
  • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. białoruskiego rosyjskiego/ukraińskiego i j. angielskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
  • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.