Japonistyka na UAM to kierunek, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dlaczego tak jest? Jak swoje studia wspomina Aleksandra Kinami? Przeczytajcie!

 

Jeszcze gdy byłam małą dziewczynką miłość do książek zrodziła we mnie ogromną ciekawość świata i chęć przeżywania przygód. Odkąd pamiętam pociągało mnie to, co odległe, egzotyczne, nieznane. To właśnie chęć realizacji tych marzeń oraz zamiłowanie do nauki języków obcych popchnęły mnie kilka lat temu do tego, żeby rozpocząć studia japonistyczne na Wydziale Neofilologii UAM.

Start od zera

Języka japońskiego zaczęłam się uczyć dopiero na studiach. Początku studiów oczekiwałam z lekkim niepokojem, niepewna, czy dam sobie radę. Moje obawy okazały się całkowicie bezpodstawne – studia japonistyczne na UAM zaczynają się od poznawania absolutnych podstaw. Z tym zastrzeżeniem, że trzeba je opanować w bardzo szybkim tempie. Japonistyka wymaga od studentów niezwykłej skrupulatności, systematyczności i wytrwałości.

Japonistyka na UAM to przede wszystkim praktyka. Znaczną część zajęć stanowią konwersatoria, na których poznaje się oraz ćwiczy kolejne zagadnienia gramatyczne oraz umiejętności mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu języka japońskiego. W miarę postępów w nauce, poruszane na zajęciach zagadnienia stają się coraz bardziej rozbudowane. Ćwiczy się rozmowy na bardziej złożone tematy, co pozwala na dokładną obserwację własnych postępów. Na trzecim roku pojawiają się zajęcia z konwersacji biznesowych. Pozwala to przyswoić sobie nieco kulturę językową japońskiego środowiska pracy.

Oddzielnie prowadzone są zajęcia z pisma japońskiego, których głównym celem jest poznanie słownictwa w języku japońskim.

Nie tylko język

Japonistyka na UAM to coś więcej niż studia. Studia filologiczne to nie tylko nauka języka, ale również poznawanie regionów, których mieszkańcy się nim posługują. W moim przypadku była to Japonia. W ciągu pięciu lat studiów (I i II stopnia) odbywają się zajęcia z zakresu historii, literatury, szeroko pojętej kultury japońskiej obejmujące między innymi doceniane na całym świecie oryginalne formy widowisk, sztukę, religię. Pozwala to na poszerzenie własnego postrzegania świata, spojrzenie na niego z innej perspektywy oraz pogłębienia wiedzy na interesujące nas tematy.

A oprócz nauki…

Warto również wspomnieć, iż oprócz samych zajęć na poznańskiej japonistyce pojawia się wiele inicjatyw pozwalających na rozwijanie własnych zainteresowań. To chociażby funkcjonujący od pięciu lat chór Hibike, którego członkowie śpiewają pod batutą profesjonalnej nauczycielki śpiewu utwory po japońsku, ale też klub gry w karutę czy wieczorki kinowe, na których prezentowane są japońskie produkcje filmowe.

Wyróżniający się studenci mają również szansę wyjazdu do Japonii. To możliwe w ramach programu stypendialnego japońskiego rządu czy stażu hotelarskiego. Stanowi to genialną okazję do wykorzystania i zahartowania własnych umiejętności z zakresu posługiwania się językiem japońskim oraz przeżycia niezwykłej przygody w międzynarodowym środowisku.

 

Autorka: Aleksandra Kinami