Tłumaczenie ustne to nowy kierunek UAM, który stanowi uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów licencjackich. Ze względu na sposób prowadzenia zajęć wprowadzono limit miejsc. To 48 osób, które podejmą studia.

 

Dzienne studia magisterskie z tłumaczenia ustnego to jedyna taka propozycja w Polsce, a przepustką do rozpoczęcia nauki jest znajomość wymienionych języków obcych na następujących poziomach: język B (język obcy aktywny/ pierwszy język obcy) – poziom C1 i język C (język obcy pasywny/ drugi język obcy) – poziom B2. Nie jest jednak wymagane ukończenie filologii, a jedynie dobra znajomość języków.

Przygotowaliśmy dla nich 4 kombinacje językowe do wyboru:

  • język francuski z językiem angielskim; język francuski z językiem niemieckim; język niemiecki z językiem angielskim; język niemiecki z językiem francuskim.

Limit miejsc dla każdej z nich to 12 studentów.

 

To zajęcia dla każdego?

Tłumaczenie ustne to kierunek, na którym kształcimy w trzech językach roboczych z czterech do wyboru: polski, angielski, francuski, niemiecki. Znajomość wybranej kombinacji języków jest weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oznacza to więc, że na studia dostaną się osoby z najlepszą znajomością języków.

Nowy kierunek UAM to bardzo wysoko zawieszona poprzeczka dla studentów. Zajęcia prowadzą wysokiej klasy nauczyciele akademiccy Wydziału Neofilologii UAM. Ponadto do współpracy zaprosiliśmy również praktykujących tłumaczy kabinowych. Wśród wykładowców znajdą się też  akredytowani tłumacze Komisji Europejskiej.

 

Jak wyglądają zajęcia na nowym kierunku prowadzonym przez UAM?

Studia, dzięki którym zdobędziecie biegłość w obsługiwaniu się językami obcymi oraz tłumaczeniu ustnym to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w kabinach tłumaczeniowych. Ich rolą będzie też inscenizacja konferencji, narad i wystąpień publicznych. W ten sposób mają przyzwyczaić się do swojej przyszłej roli.

Z myślą o ich przyszłości zawodowej wykładowcy kładą nacisk także na specjalistyczne słownictwo. Dlatego też w programie znajdują się ćwiczenia z tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych. Dotyczą one zagadnień prawniczych, naukowych, technicznych, medycznych czy multimedialnych.

Praktyka także poza uczelnią!

Studenci mogą uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Komisji Europejskiej, aby zaznajomić się z pracą tłumaczy w kabinie polskiej. Oferujemy też udział w webinarach prowadzonych przez tłumaczy oraz możliwość skorzystania z konsultacji ze specjalistami.

Praktyki zawodowe będą organizowane w instytucjach i firmach krajowych i międzynarodowych. Wsparcie w ich organizacji zapewnią organizacje europejskie i światowe. Warto pamiętać, że to nowy kierunek UAM, ale prowadzony przez wydział z tradycjami.

Nowy kierunek na UAM to nowe możliwości?

Będą to pierwsze w Polsce studia, po ukończeniu których, na dyplomie pojawi się pojęcie : tłumaczenie, a nie jak wcześniej „filologia”. Otworzy to absolwentom wiele nowych możliwości zawodowe. To właśnie dla nich zarezerwowane są funkcje związane z tłumaczeniem ustnym w różnych dziedzinach życia społecznego, branżach produkcyjno-przemysłowych, usługowych i handlowych. Absolwenci znajdą pracę też w biurach organizacji konferencji, w dyplomacji, w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w korporacjach. Czekają na nich posady w administracji publicznej, w biurach tłumaczy, w mediach, ale też w szkołach językowych. Tłumacze znajdują zatrudnienie także w instytucjach kulturalno-oświatowych i w turystyce. Wiele możliwości współpracy oferują także biura i agencje tłumaczenia, które w sposób szczególny zwracają uwagę na profil wykształcenia.

 

 


Chcesz dowiedzieć się więcej o innych kierunkach oferowanych przez UAM?

>> Przejdź zakładki Oferta Kształcenia

>> Przejdź do zakładki dedykowanej kandydatom na studia