Masz doskonałą pamięć i z łatwością przyswajasz języki obce? Porozumiewasz się w innych językach bez tak zwanej bariery językowej? Jeśli już zdecydowałeś, że to nauce języków chcesz poświęcić najbliższe lata, koniecznie sprawdź, co oferuje Wydział Neofilologii UAM. Znajdziesz aż 79 propozycji. Są to oczywiście kierunki i specjalności I oraz II stopnia. Wiele z nich stanowi ciekawe połączenie pozwalające na naukę minimum dwóch języków obcych. 

Oczywiście, na Wydziale Neofilologii możesz studiować języki europejskie, ale nie tylko. Jeśli chcesz poznać wszystkie propozycje, warto odwiedzić wyszukiwarkę kierunków. W tym wpisie przedstawimy tylko ułamek możliwości!

Filologia arabska

Wiesz, że program tych studiów przewiduje 970 godzin praktycznej nauki języka arabskiego? Zajęcia te mają formę ćwiczeń, a kolejne 210 godzin zajęć poświęcone jest zagadnieniom gramatycznym. W planie zajęć znajduje się też nauka jednego z głównych współczesnych dialektów (60 godzin). Dzięki tak intensywnej pracy z językiem arabskim, po trzech latach nauki będziesz posługiwał się nim na poziomie B1/B2 wg skali CEFR. Decydując się na filologię arabską, musisz wybrać także drugi język orientalny. W tej rekrutacji jest to lektorat języka tureckiego lub hebrajskiego. Możesz też wybrać konwersatorium z zakresu języka dyplomacji w świecie arabskim. Oczywiście poznasz także literaturę arabską, historię państw arabskich i kulturę świata arabskiego, a także zdobędziesz umiejętność komunikacji międzykulturowej, szczególnie z przedstawicielami świata arabskiego.

Dowiedz się więcej

Sinologia

Kierunek ten znajduje się w ofercie UAM już od 30 lat! Trzyletnie studia obejmują 2300 godzin zajęciowych, realizowanych przez polską i chińską kadrę. W tym czasie skupisz się na praktycznej nauce języka chińskiego od podstaw. Będziesz uczyć się fonetyki, pisma, konwersacji, rozumienia ze słuchu oraz kompozycji tekstu. Spędzisz zajęcia na lekturze tekstów prasowych, literackich i specjalistycznych. Dydaktycy pomogą Ci także zapoznać się z chińskim językiem biznesowym, co otworzy Ci wiele możliwości zawodowych.

W zależności od dostępności i charakteru aktualnej oferty stypendialnej, wielu studentów, najczęściej II lub III roku, wyjeżdża na roczną lub półroczną naukę do Chin. Popularne są także oferty uczestnictwa w organizowanych przez chińskie instytucje zajęciach online.

Dowiedz się więcej

Turkologia

Także te studia nad językiem orientalnym skupiają się przede wszystkim na praktycznej nauce języka. Dlatego już od drugiego roku studiów część zajęć teoretycznych prowadzona jest w języku kierunkowym. Zajęcia prowadzą doświadczeni lektorzy, ale także dydaktycy zajmujący się badaniami nad językiem i literaturą. Dzięki temu, poza umiejętnościami komunikacyjnymi, dowiesz się, jakie są realia kulturowe regionu. Poznasz historię, kulturę, literaturę i religię obszaru. Drugim językiem, którego będziesz uczyć się w mowie i piśmie, jest język kazachski.

Wyróżnikiem poznańskiej turkologii – poza przedmiotami ściśle związanymi z Turcją – są inne obszary turkologiczne, takie jak Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan), język i kultura Tatarów Polski, Litwy i Białorusi, Karaimów, Tatarów Krymskich.

Dowiedz się więcej

Japonistyka

Jako student japonistyki na UAM możesz spędzić kilka tygodni w Japonii, ponieważ dzięki stałej współpracy z Uniwersytetem Sangyō w Kioto oraz Uniwersytetem Shimane odbywają się wymiany studenckie. Trzy lata studiów to czas, w którym nauczysz się pisma japońskiego i odbędziesz zajęcia z translatoryki. Popracujesz podczas nich nad warsztatem tłumaczenia tekstów prasowych, literackich, specjalistycznych lub naukowych. Dowiesz się też, jakie zasady obowiązują w gramatyce języka japońskiego. Poznasz też historię, literaturę, kulturę i cywilizację Japonii. Studia licencjackie zakończysz z umiejętnością swobodnej komunikacji w języku japońskim w mowie i w piśmie i podstawowymi umiejętnościami w zakresie tłumaczenia tekstów japońskich.

Dowiedz się więcej

Hebraistyka

Kierunek prowadzony jest przez Wydział Neofilologii, ale w realizacji programu wspiera go Wydział Historii, a dokładnie Instytut Historii UAM. To studia nad językiem hebrajskim izraelskim, czyli współczesną hebrajszczyzną używaną w Izraelu. Nauczysz się języka jidysz oraz hebrajskiego biblijnego — będzie to nauka od podstaw. Poznasz historię literatury hebrajskiej, historię i kulturę Żydów. Dowiesz się więcej o sztuce izraelskiej, ale też o realiach społecznych i politycznych współczesnego Izraela. Skończysz studia licencjackie ze znajomością języka kierunkowego na poziomie B2.

Dowiedz się więcej

Filologia koreańska

Filologia koreańska to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków na UAM. Studenci po ukończeniu studiów znajdują możliwość zatrudnienia w korporacjach koreańskich. Program obejmuje nie tylko praktyczną naukę języka, ale też kulturę i historię półwyspu koreańskiego. Na trzecim roku studiów studenci odbywają praktyki w koreańskich firmach w Polsce. Poza znajomością języka koreańskiego i umiejętnościami tłumaczenia specjalistycznego wyposażymy Cię w wiedzę o Korei oraz umiejętność współpracy w środowisku międzynarodowym.

Dowiedz się więcej