Praktyki odbywają studenci każdego kierunku. Oznacza to, że na każdym etapie studiów wdrażają teorię w czyny i podejmują pracę zawodową. praktyki terenowe, które oferowane są na naszej uczelni to coś więcej. Pozwalają studentom na niezwykłe podróże i niezwykłe badania.

 

Praktyki terenowe nazwane GEOpratykami to cykliczny, międzynarodowy projekt studentów i doktorantów, członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego działającego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Dlaczego praktyki terenowe na drugim końcu świata?

Cechą charakterystyczną programów studiów, jest przekazanie studentom podstaw teoretycznych badań środowiskowych. Uzupełnienie studiów teoretycznych praktyką jest sprawą pierwszorzędnej wagi. Dlatego  też podejmujemy praktyki terenowe i wolontariat w różnych miejscach na kuli ziemskiej!

Studenci odwiedzili dotychczas Peru, Boliwię, Kazachstan, Wietnam i Oman, gdzie wykonali szereg badań związanych z naukami o ziemi. Były to m. in. badania meteorologiczne, hydrologiczne, badania z zakresu gleboznawstwa, geologii, jak i te związane z turystyką czy systemami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania środowiska. Ponadto podczas praktyk terenowych studenci UAM pobrali wiele próbek i danych środowiskowych, które posłużą do dalszych odkryć  i analiz. Wieloobszarowość badań wymaga zaangażowania studentów z praktycznie każdego kierunku studiów na WNGiG.

 

 

 

Jakie plany na tegoroczne GEOpraktyki?

W tym roku krajem do którego organizowana jest VI edycja będzie Kolumbia. Wyjazd ten nie tylko umożliwi uczestnikom zebranie danych do autorskich badań oraz plac dyplomowych, lecz przede wszystkim pozwoli na skonfrontowanie zdobytej podczas studiów wiedzy z praktyką.

Po więcej informacji zapraszamy na Instagram geopraktyki, facebook GEOpraktyki: edycja VI czy na stronę internetową: http://geopraktyki.amu.edu.pl.