Absolwenci UAM zostali nagrodzeni przez Miasto Poznań w konkursie prac magisterskich i doktorskich. Komisja konkursowa już po raz szesnasty wybrała najlepsze prace dyplomowe obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Kryterium wyboru jest związane jest z instytucją, która je przyznaje. Pod uwagę brane są bowiem prace magistrów i doktorów z dziedzin i dyscyplin przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu, rozwoju czy promocji Poznania. Nagradzane są te, które zdaniem komisji konkursowej w największym stopniu spełniają te kryteria.

Do 16. edycji zgłoszono 118 prac. Były to 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich. Autorzy zgłosili prace z wielu dziedzin, w tym fizyk, statystyki, budownictwa, nauk farmaceutycznych, biologi molekularnej, etnologi czy antropologi. Swoje prace zgłosili także absolwenci UAM.

 

Nagrody dla najlepszych

Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 8 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 12 honorowych wyróżnień. Przez 16 lat nagrodzono i wyróżniono łącznie 222 prace.

 

Nagrodzeni absolwenci UAM to:

Doktorskie:

Marcin Karczewski
„New methods of describing indistinguishability and its connections with quantum correlations”, 
promotor: dr hab. Paweł Kurzyński, prof. UAM, Wydział Fizyki

Wyróżnienie:

Adam Dąbrowski
„Wpływ struktury krajobrazu na atrakcyjność obszaru zabudowy mieszkalnej w Poznaniu”

Promotor: Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Katarzyna Anna Kaczmarek
„The use of magnetic nanoparticles to increase the efficiency of magneto-ultrasonic heating”, 
promotor: prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak, Wydział Fizyki

Samanta Witomska
„Nowe porowate materiały oparte na grafenie – synteza i zastosowanie”, 
promotor: Prof. UAM Piotr Pawluć, Wydział Chemii

Magisterskie:

Joanna Łopion
„Aktywizm społeczny wobec kryzysu migracyjnego. Praktyki integracyjno-pomocowe na rzecz uchodźców w Polsce”, 
Promotorka: dr hab. Agnieszka Chwieduk, Wydział Historyczny

Wyróżnienie:

Natalia Stopikowka
„Badanie właściwości spektroskopowych i strukturalnych nieorganicznych nanoluminoforów zawierających jony pierwiastków ziem rzadkich w warunkach zwiększonej temperatury i wysokiego ciśnienia”, 
promotor: prof. zw. dr hab. Stefan Lis, Wydział Chemii

Łukasz Szuderski
„Udział Cytadelowców w walce o Fort Winiary podczas bitwy o Poznań w 1945 r. Historia i pamięć”, 
promotorka: prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska, Wydział Historyczny

 


⇒ Chcesz być na bieżąco z aktualnościami przygotowanymi dla przyszłych studentów? Śledź naszą zakładkę

⇒ Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej UAM? Przejdź do Oferty Kształcenia