Opłata rekrutacyjna i pytania dotyczące związanych z nią procedur to pytanie, które pojawia się dosyć często na portalach poświęconych rekrutacji. Dlatego z dużym wyprzedzeniem odpowiadamy na te najczęściej zadawane.

Przypominamy, że rekrutacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest procesem niemal w pełni online, co znacznie ułatwia przyszłym studentom przejście poszczególnych etapów. Do tej pory nabór rozpoczynał się 1 czerwca. W tym roku na bieżąco będziemy informować o zmianie terminu – jeżeli do takich decyzji dojdzie.

Zasady dotyczące opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek nie powinny jednak ulec zmianie. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy zapis na kierunek/specjalność studiów. Oznacza to, że zapisując się na dwa kierunki, dokonujemy dwóch płatności – po 85 zł każda. Istotne jest przestrzeganie terminu, do którego można dokonywać wpłat oraz tytułu przelewu.

 

W Systemie Internetowej Rekrutacji przy każdym kierunku znajdują się informacje o zasadach rekrutacji. Dostępny jest też harmonogram rekrutacji dla danego kierunku. Dany zapis musi zostać opłacony do dnia podanego w harmonogramie jako  data „Zamknięcie zapisów”. Data ostatecznego zapisu oznacza też, że tego dnia pieniądze muszą już być zaksięgowane, a wpłata widoczna w SIR. To, czy opłata jest widoczna sprawdzicie w zakładce „Podsumowanie”.

W jaki sposób dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna może być wykonana przelewem online lub tradycyjnym. Najwygodniejsze rozwiązanie to opłacenie zapisu w SIR. Wystarczy wybrać przycisk „Opłać zapis” i zdecydować się na przekaz tradycyjny lub przelew online. Jeśli zdecydujecie się na przekaz tradycyjny – pojawi się lista rachunków – można dokonać przelewu na każdy z nich.

 

Często kandydaci na studia pytają o zwrot opłaty rekrutacyjnej. Jedni pytają o zwrot w przypadku niezakwalifikowania do przyjęcia na studia. Opłata rekrutacyjna to opłata wniesiona za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, niezależnie od jego rezultatu oraz decyzji o podjęciu studiów. Nie podlega, więc zwrotowi.

 

W jakich przypadkach możliwy jest zwrot opłaty?

Kandydaci pytają też o zwrot w przypadku wycofania się z rekrutacji. W tych sytuacjach zwrot jest możliwy, jeżeli decyzja o rezygnacji z rekrutacji została przez Was podjęta przed zakończeniem terminu zapisów. Wystarczy wejść w zakładkę „Moje zapisy” i wybrać opcję „Wycofaj”. Opłata rekrutacyjna zostanie uwolniona i trafi do portfela kandydata jako „Kwota wolna/do dyspozycji”. Możecie ją wykorzystać przy zapisie na inny kierunek lub podczas rekrutacji w drugim naborze.

Założyliśmy też, że niektórzy podejmą decyzję o zupełnej rezygnacji ze studiów i nie będą chcieli ponownie wykorzystać uwolnionej opłaty. Takie osoby też mogą odzyskać pieniądze. Muszą wówczas wypełnić formularz zwrotu opłaty rekrutacyjnej. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy.

Opłata rekrutacyjna zostanie także zwrócona, jeśli nie zostanie uruchomiony kierunek, na który chcieliście się dostać.

 

Jeśli nasuwają Wam się kolejne pytania dotyczące opłaty rekrutacyjnej na studia – zostawcie komentarz – na pewno odpowiemy

 

Tymczasem polecamy:

zapoznanie się z Systemem Internetowej Rekrutacji

pozostałe teksty podpowiadające jak przejść rekrutację z głową