UAM kieruje do kandydatek i kandydatów na studia ofertę edukacyjną, która jest bogata i różnorodna. Uniwersytet często kojarzy się przede wszystkim z kierunkami humanistycznymi i społecznymi. Dziś przekonamy Was, że propozycje kierunków ścisłych są także imponujące. Prezentujemy propozycje kierunków ścisłych oferowanych przez Wydział Chemii.

Kierunki ścisłe – dla kogo?

Zastanawiasz się, czy studia ścisłe są dla Ciebie? Jeśli lubisz takie przedmioty jak matematyka, informatyka, chemia czy fizyka – to z pewnością! Twoi znajomi cenią Cię za zdolność logicznego myślenia i analityczne podejście do wielu spraw? Masz otwarty umysł i potrzebę precyzyjności? Nie są dla Ciebie przerażające godziny spędzone w laboratorium?

Oferta Wydziału Chemii: studia I stopnia

Chemia (studia I stopnia)

Jeśli chcesz poznawać struktury i właściwości substancji, przemiany zachodzących procesów chemicznych, eksperymentować i odkrywać nowe związki chemiczne, to studia dla Ciebie. Nauczysz się też, jak bezpiecznie pracować w laboratorium. Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z chemii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Rozwiniesz też kompetencje społeczne, umiejętności kognitywne, takie jak: rozumienie, analizowanie i interpretowanie danych pomiarowych oraz wyciąganie wniosków. Studenci wybierają jedną ze specjalności:

  • Analityka chemiczna
  • Chemia biologiczna
  • Chemia kosmetyczna
  • Chemia materiałowa
  • Chemia ogólna
  • Chemia sądowa
  • Synteza i analiza chemiczna.

Chemia, specjalność General Chemistry (studia I stopnia)

Studia prowadzone w języku angielskim. Jeśli chcesz poznawać struktury i właściwości substancji, przemiany zachodzących procesów chemicznych, eksperymentować i odkrywać nowe związki chemiczne, to studia dla Ciebie. Nauczysz się też, jak bezpiecznie pracować w laboratorium. Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę z chemii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Rozwiniesz też kompetencje społeczne, umiejętności kognitywne, takie jak: rozumienie, analizowanie i interpretowanie danych pomiarowych oraz wyciąganie wniosków.

Chemia aplikacyjna (studia I stopnia)

Po zakończeniu studiów otrzymasz tytuł zawodowy inżyniera. Przez pierwsze dwa lata zdobywasz wiedzę oraz umiejętności z podstawowych przedmiotów chemicznych. Od 4. semestru szczególny nacisk położony zostaje na aspekty związane z charakterem inżynieryjnym. W programie pojawią się liczne specjalistyczne zajęcia w pracowniach. Podczas zajęć będziesz korzystał z nowoczesnej aparatury badawczej. Uzyskasz kompetencje z zakresu inżynierii chemicznej, co zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Chemia medyczna z projektowaniem leków (studia I stopnia)

Przez pierwsze dwa semestry zdobywasz wiedzę oraz umiejętności z podstawowych przedmiotów chemicznych z naciskiem na chemię organiczną oraz wstępnych zagadnień z chemii medycznej. Od 3. semestru w programie zajęć pojawią się liczne przedmioty specjalistyczne w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym. Umożliwią Ci zrozumienie chemii medycznej na poziomie molekularnym.

Oferta Wydziału Chemii: studia II stopnia

Analityka produktów spożywczych (studia II stopnia)

Zdobędziesz wiedzę dotyczącą produktów spożywczych oraz ich charakterystyki, a także umiejętności prowadzenia badań naukowych. Poznasz procesy przetwarzania, przechowywania i transportu żywności. Zdobędziesz umiejętność analizowania produktów spożywczych w aspekcie ich przydatności do użytku, a także umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w pracy związanej z zawodem analityka.

Archeometria (studia II stopnia)

To kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii UAM. Przygotowany program stanowi unikatową w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii. Przede wszystkim zdobędziesz wiedzę dotyczącą analityki chemicznej artefaktów archeologicznych oraz ich charakterystyki i umiejętności prowadzenia badań naukowych. Poznasz też techniki pracy laboratoryjnej oraz metody analityczne, niezbędne przy charakterystyce źródeł archeologicznych.

Chemia (studia II stopnia)

Rekrutacja odbywa się już na konkretną specjalność, która umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z danego obszaru. Są to specjalności:

Chemia dla inżynierów (studia II stopnia)

Trzysemestralne studia stacjonarne zapewnią Ci wiedzę i praktyczne umiejętności nie tylko z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej, ale również z nauk pokrewnych. Wybierzesz także zajęcia specjalistyczne zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Dzięki temu zdobytą wiedzę teoretyczną zastosujesz w praktyczne podczas zajęć w laboratoriach. Zdobędziesz też umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem specjalistycznych programów  komputerowych i dostępnych baz danych. Nauczysz się krytycznej oceny otrzymanych wyników badań eksperymentalnych w oparciu  o najnowszą literaturą fachową.

Chemia materiałowa (studia II stopnia)

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności przewidywania właściwości użytkowych materiałów w zależności od ich składu chemicznego, znajomości nowych materiałów, umiejętności kontroli właściwości tych materiałów. Poznasz podstawowe technologie chemiczne w zakresie materiałów. Nauczysz się zasad oddziaływania na środowisko, poznasz zasady gospodarki odpadami chemicznymi. Dowiesz się, jak  badać materiały metodami instrumentalnymi. Zdobędziesz też umiejętności w zakresie projektowania materiałów z zadanych właściwościach, znajomości transportu masy i energii na poziomie molekularnym.

Chemistry (studia II stopnia)

Studia w języku angielskim. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne nie tylko z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej, ale także nauk pokrewnych. Oprócz przedmiotów obowiązkowych zrealizujesz interdyscyplinarne zajęcia specjalistyczne, zgodne z zainteresowaniami.