UAM kieruje do kandydatek i kandydatów na studia ofertę edukacyjną, która jest bogata i różnorodna. Uniwersytet często kojarzy się przede wszystkim z kierunkami humanistycznymi i społecznymi. Dziś przekonamy Was, że propozycje kierunków ścisłych są także imponujące. Prezentujemy propozycje kierunków ścisłych oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki. 

Analiza i przetwarzanie danych (studia II stopnia)

Dwuletnie studia umożliwią Ci zdobycie pogłębionej wiedzy. Pierwszy semestr przeznaczony jest na studiowanie podstaw matematyki, informatyki i programowania. Już od drugiego semestru do końca studiów realizujesz przedmioty specjalistyczne. Dotyczą one między innymi uczenia maszynowego, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, baz danych, systemów informatycznych oraz gromadzenia i eksploracji danych. Dowiesz się jak przygotować dane do analizy, dobrać odpowiednie jej metody oraz wykonać potrzebne obliczenia korzystając ze specjalistycznego oprogramowania. Nauczysz się wizualizować i raportować wyniki analiz w sposób zrozumiały zarówno dla specjalistów, jak i laików. Przyswoisz metody i algorytmy uczenia maszynowego, statystyki i informatyki. Zdobędziesz cenne umiejętności obsługi szeroko stosowanych narzędzi informatycznych, takich jak Python, R, SQL i Tableau.

Informatyka (studia I stopnia | studia II stopnia)

Studia I stopnia trwają 3,5 roku. Po ich ukończeniu uzyskujesz tytuł inżyniera. Jeśli chcesz poszerzyć swoje umiejętności analitycznego myślenia i nie boisz się technologii to mamy coś dla Ciebie! Dzięki tym studiom zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu informatyki i matematyki. Poznasz także nowoczesne technologie, co pozwoli Ci odnaleźć się na bardzo różnorodnym i ciągle zmieniającym się rynku pracy. Zdobędziesz solidne podstawy i merytoryczną wiedzę w zakresie języków i paradygmatów programowania, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, baz danych, bezpieczeństwa danych i aplikacji, inżynierii oprogramowania, technologii internetowych oraz podstaw sztucznej inteligencji. Poza przedmiotami podstawowymi będziesz mógł także wybierać spośród licznych przedmiotów fakultatywnych, które pozwolą Ci zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę w dziedzinie, która szczególnie Cię interesuje, jak uczenie maszynowe, grafika komputerowa czy przetwarzanie języka naturalnego.

Studia II stopnia trwają 3 semestry. Już na początku nauki wybierasz jedną ze specjalności:

  • Sztuczna inteligencja,
  • Cyberbezpieczeństwo,
  • Projektowanie algorytmów.

Podczas studiów udoskonalisz swoje umiejętności z uczenia maszynowego, widzenia komputerowego czy przetwarzania języka naturalnego. Poznasz tajniki zabezpieczenia informacji przed ich wrogim przejęciem. Nauczysz się formułować problemy obliczeniowe, analizować możliwości ich rozwiązania i implementować dla nich wydajne algorytmy.

Matematyka (studia I stopnia | studia II stopnia)

Program studiów I stopnia obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne. Zdobędziesz umiejętności tworzenia modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych. W trakcie nauki wybierasz jedną ze specjalności:

  • Matematyka finansowa i aktuarialna,
  • Statystyka matematyczna i analiza danych,
  • Matematyka teoretyczna.

Na studiach II stopnia chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu matematyki? Planujesz kontynuować studia i wybrać kierunek pełen wyzwań? Stworzyliśmy dla Ciebie 2-letni program studiów uzupełniających, poszerzających Twoje horyzonty między innymi o umiejętności z zakresu zaawansowanych metod matematycznych. Przygotujemy Cię także do rozpoczęcia kariery naukowej w ramach studiów doktoranckich. W trakcie nauki wybierasz jedną ze specjalności:

  • Matematyka finansowa i aktuarialna,
  • Statystyka matematyczna i analiza danych,
  • Matematyka teoretyczna.

Nauczanie matematyki i informatyki (studia I stopnia | studia II stopnia)

W trakcie trzech lat studiów zdobędziesz ugruntowaną wiedzę z matematyki i informatyki, niezbędną do nauczania tych przedmiotów. Wyposażymy Cię w kompetencje zawodowe, osobiste, merytoryczne, dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne i interpersonalne dzięki którym sprostasz wyzwaniom, przed jakimi staje współczesna edukacja. Jako absolwent tego kierunku będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela, wyróżniając się szeroką wiedzą z zakresu innowacyjnych metod i form pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po ukończeniu dodatkowo studiów magisterskich otrzymasz uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki na wszystkich szczeblach edukacji.