Które kierunki oferowane przez UAM cieszyły się w 2022 roku największą popularnością? Na liście TOP 5 znalazły się propozycje studiów licencjackich (studia trzyletnie I stopnia) oraz studiów jednolitych magisterskich (studia pięcioletnie). Sprawdź, które kierunki były najbardziej oblegane!

Rekrutacja UAM

Rekrutacja na UAM startuje 1 czerwca. Do tego czasu warto poznać ponad 300 propozycji, które znajdują się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na ofertę uczelni składają się propozycje 20 poznańskich wydziałów oraz czterech jednostek zamiejscowych. Znajdziesz pomysły na studia humanistyczne, ścisłe, przyrodnicze, filologiczne czy społeczne. Wyszukiwarka kierunków znajduje się w serwisie rekrutacyjnym.

Kierunki UAM: TOP 5

Niektóre kierunki niezmiennie od lat znajdują się szczycie listy jeśli chodzi o liczbę kandydatów. W 2022 roku do najpopularniejszych kierunków należały:

  • psychologia (2 117),
  • prawo (1584),
  • filologia angielska (1 389),
  • zarządzanie i prawo w biznesie (968),
  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (830).

Chcesz dowiedzieć się o nich więcej?

Psychologia

Decydując się na rekrutację właśnie na ten kierunek, pamiętaj, że to studia jednolite magisterskie. Trwają pięć lat. Jeśli chcesz zgłębić wiedzę o zachowaniach człowieka i jesteś zainteresowany psychiką — to studia dla Ciebie. Nauczymy Cię, jak wspierać jednostki, ale też grupy społeczne. Kompetencje zdobyte w trakcie studiów dadzą Ci szerokie możliwości pracy w zawodzie psychologa z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej, a także w środowisku pracy zawodowej. Jest to możliwe dzięki oferowanym na kierunku specjalnościom.

Prawo

Prawo to kierunek studiów jednolitych magisterskich, a więc nauka trwa pięć lat i wieńczy ją zdobycie tytułu magistra prawa. W trakcie tych pięciu lat zdobędziesz wiedzę opartą na prawie polskim i unijnym. Wraz z wykładowcami będziesz zgłębiać orzecznictwo sądów i trybunałów. Poznasz mechanizmy tworzenia oraz sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych.  Uzyskasz również możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa.

Filologia angielska

To studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. Na UAM znajdują się w ofercie Wydziału Anglistyki. Jako student filologii angielskiej wybierzesz specjalizacje, w której staniesz się ekspertem. Masz do wyboru specjalizacje: ogólną, tłumaczeniową, nauczycielską i teatrologiczną. W trakcie studiów zgłębisz wiedzę dotyczącą  badań językoznawczych i literaturoznawczych, w tym w ich kontekście kulturowym. Zdobędziesz także umiejętność samodzielnej i krytycznej interpretacji tekstów językowych, w tym w odpowiednim kontekście kulturowym.

Zarządzanie i prawo w biznesie

To trzyletnie studia licencjackie, podczas których zdobędziesz umiejętności menadżerskie. Oferujemy Ci innowacyjną formułę i interdyscyplinarny program studiów. Dzięki temu będziesz w stanie rozwijać swoje kompetencje w dziedzinach: zarządzanie, ekonomia, finanse oraz prawo kontraktów i spółek, rynek finansowy, prawo podatkowe, prawo bankowe czy prawo ochrony środowiska. Poznasz zasady współpracy biznesu z administracją państwową i samorządową. Zdobędziesz wiedzę na temat ograniczeń prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Jesteś twórcą internetowym? Prowadzisz bloga lub vloga? Marzysz o karierze dziennikarza, pracownika mediów, marketera czy specjalisty z zakresu public relations? Proponujemy Ci studia, podczas których odbędziesz szereg praktycznych zajęć. Przygotujemy Cię do tworzenia autorskich materiałów audio i audiowizualnych. Dziennikarstwo będzie świetną okazją do zaangażowania się w działalność jednej z 7 redakcji wydziałowych. Podczas zajęć poznasz zasady funkcjonowania współczesnych mediów i zrozumiesz zasady rządzące w redakcjach dziennikarskich. Dowiesz się, czym jest etyka dziennikarska oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na ludzi „czwartej władzy”. Odkryjesz tajniki komunikacji międzyludzkiej, a także dowiesz się jak przygotować efektywną reklamę czy kampanię promocyjną. Grafika komputerowa? Składanie tekstu? Programowanie? Web design? To wszystko czeka na Ciebie na naszym kierunku!