Studenci UAM, którzy podejmą studia magisterskie na kierunku nowe media i technologie informacyjne, otrzymają podwójny dyplom. Współpraca  Kierunek prowadzi Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, ale dzięki współpracy UAM i LUN studenci otrzymają dyplom dwóch uczelni. 

Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska oraz JM Rektor LUN – prof. Volodymyr Melnyk, podpisali umowę o współpracy. Dotyczy ona możliwości realizowania studiów magisterskich prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa LUN na kierunku nowe media i technologie informacyjne przez studentów UAM oraz realizowania studiów magisterskich prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przez studentów LUN. W spotkaniu potwierdzającym nawiązanie współpracy uczestniczyli także dziekani zainteresowanych wydziałów: dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, profesor dr hab. Andrzej Stelmach oraz dziekan Wydziału Dziennikarstwa LUN, profesor Iwan Krupskij.

Dyplom dwóch uczelni: jak go zdobyć?

Aby otrzymać dwa dyplomy, konieczne jest spełnienie warunków w umowie. Jest to jednak interesująca alternatywa, ponieważ dwuletnie studia pozwolą na zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności potwierdzonych dyplomem.

Osoba, która zrealizuje Zintegrowany Program Studiów opisany w dokumencie, zostanie magistrem dziennikarstwa i komunikacji społecznej (specjalność dziennikarstwo) na UAM oraz magistrem dziennikarstwa (w zakresie nowych mediów i technologii komunikacyjnych) na LUN.

Proponowana forma kooperacji inspirowana jest doświadczeniami, które Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Wydział Dziennikarstwa LUN gromadzą od kilku lat wspólnie z kilkunastoma innymi uczelniami z Austrii, Irlandii, Holandii, Szwecji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii, a także European Journalism Training Association. Główną przestrzenią współpracy oraz wymiany wiedzy pomiędzy wspomnianymi partnerami jest projekt DESTIN Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building – koordynowany przez profesora Iana Gadda z Bath Spa University. Celem projektu jest zbliżenie standardów nauczania dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Ukrainie do standardów funkcjonujących w państwach UE oraz Wielkiej Brytanii.

 

Umowa pomiędzy uczelniami wspiera także proces zbliżania kultury polskiej i ukraińskiej. Dzięki jej realizacji, studenci dziennikarstwa ze Lwowa zyskają możność pogłębionego poznania kultury medialnej w Polsce, a studenci dziennikarstwa z Poznania – kultury medialnej w Ukrainie.