UAM ma w swojej ofercie studia I i II stopnia, studia doktoranckie, a także studia podyplomowe. Jedną z propozycji jest nowy kierunek, który przygotował Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Dzięki tym studiom w instytucjach publicznych pojawi się prosty i zrozumiały język.

Kierunek to propozycja dla osób, które pracują w instytucjach publicznych lub rozważają podjęcie pracy w sferze komunikowania publicznego. Jeśli więc uczestniczysz jako nadawca bądź odbiorca w obiegu oficjalnych komunikatów, przeczytaj ten post do końca. Aby podjąć studia podyplomowe na UAM, możesz okazać się zarówno dyplomem magistra, jak i dyplomem licencjata.  Bez względu na to czy prowadzisz korespondencje w formie tradycyjnej, czy elektronicznej — na tych studiach — dowiesz się — jakich błędów unikać.

Studia podyplomowe na UAM — praktyka przede wszystkim

Słuchacze tych studiów będą przede wszystkim uczyć się przez praktykę. Będą pracować na bazie pism urzędowych, pochodzących z wielu instytucji i firm z Polski, m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Najwyższej Izby Kontroli i wybranych urzędów marszałkowskich. Do ich dyspozycji będzie także Baza Tekstów Urzędowych, którą Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej stworzył we współpracy z Urzędem Miejskim w Poznaniu oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Studenci będą musieli tworzyć samodzielne teksty od podstaw, ale nauczą się też, jak redagować skomplikowane pisma używając prostego i zrozumiałego słownictwa. Kierunek ma bardzo warsztatowy charakter, o czym świadczy liczba godzin wykładowych. Spośród 180 godzin zajęć tylko 6 stanowią wykłady, a pozostałe 174 godziny to ćwiczenia i warsztaty. Wykładowcy są też otwarci na omawianie przykładów przytaczanych z życia zawodowego studentów.

Zalety kierunku: Prosty język w instytucjach publicznych

Studia podyplomowe na UAM pozwolą Ci zdobyć dodatkowe umiejętności, a Twoje kompetencje zostaną poświadczone przez jeden z najlepszych uniwersytetów w kraju. Dzięki temu kursowi podniesiesz jakość wymiany informacji między członkami wspólnoty, usprawnisz funkcjonowanie środowiska i zwiększysz prestiż urzędu. Zdobędziesz cenną wiedzę o prostym i zgodnym ze współczesną normą języku oraz umiejętność polegająca z jednej strony na konstruowaniu tekstów własnych respektujących reguły prostej polszczyzny, z drugiej zaś na weryfikowaniu cudzych tekstów pod kątem zastosowanych w nich reguł. Zostaniesz liderem prostego, zrozumiałego i poprawnego języka.

Studia podyplomowe: co, gdzie, kiedy?

Studia są zaoczne, dwusemestralne. Rozpoczynają się na początku października, a kończą w połowie czerwca następnego roku (szczegółowe daty podajemy tuż po zakończeniu rekrutacji, a więc zaraz po 30 września danego roku). Mają formę zjazdów odbywających się zazwyczaj dwa razy w miesiącu w formie zdalnej. 

Rekrutacja trwa do 15 października!

Szczegółowe informacje znajdziesz w linku