Studia na UAM: sprawdź, dlaczego warto wybrać kierunek gospodarka wodna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!

Dlaczego warto studiować gospodarkę wodną na UAM?

Jeśli interesujesz się ekologią i ochroną klimatu, przyrodą lub działaniami międzynarodowych organizacji i instytucji ochrony środowiska
oraz zależy Ci na przyszłościowym i pewnym zawodzie, to studia dla Ciebie!

Aż 70% zajęć stanowią praktyczne zajęcia, które są podstawą do zdobycia wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w życiu zawodowym.

Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, to nie tylko te związane z hydrologią czy hydroinżynierią, ale również ochrona różnorodności biologicznej oraz turystyka i rekreacja. Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, do realizacji, którego niezbędni są specjaliści.

Więcej atutów kierunku

 • będziesz wyposażony/a w szeroką wiedzę teoretyczną
 •  zdobędziesz wiele praktycznych umiejętności cenionych przez polskie oraz międzynarodowe firmy, instytucje i organizacje.
 • otrzymasz wsparcie w zdobywaniu wiedzy.
 • każdy może liczyć na pomoc tutora – nauczyciela akademickiego, który wskaże dobre rozwiązania zarówno w rozwoju osobistym,
  jak i w trudniejszej sytuacji.

Przyszłość po kierunku gospodarka wodna na UAM

Studia na UAM to dużo praktyki, która umożliwia różnorodną ścieżkę kariery. Ukończenie tego kierunku zapewnia możliwość pracy w polskich i międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach związanych z gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych, m.in. w:

 • wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
 • Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi
 • spółkach wodno-ściekowych
 • pracowniach ekspertyz środowiskowych, outsourcingu środowiskowym

Pobierz prezentację kierunku [plik .PDF]