Studia II stopnia to dwuletnie studia, które pozwalają studentom pogłębić wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności. Często są to oferty kierunków specjalistycznych, które przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie. Właśnie takim kierunkiem jest analityka produktów spożywczych.

Studia II stopnia przygotują Cię do pracy zawodowej

To oferta studiów przygotowana przez Wydział Chemii. Kierunek powstał z myślą o potrzebach rynku. Pozwolą przede wszystkim na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu chemii analitycznej orz technik instrumentalnych. Większość zajęć w trakcie tych studiów II stopnia odbywa się w pracowniach i laboratoriach, a nauka skupią się na wielu praktycznych doświadczeniach. To kierunek dla osób, które interesują się trendami w żywieniu, ale przede wszystkim chcą mieć wpływ na przemysł żywnościowy.

To ważne!

Analityka produktów spożywczych to kierunek, który uwzględnia i respektuje obecne przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej. Odpowiada też na dynamikę rynku pracy. W trakcie dwóch lat nauki zostaniesz przygotowany do zawodu i bez problemu odnajdziesz się na rynku pracy. Wykładowcy przekażą Ci kompleksową wiedzę dotyczącą artykułów spożywczych i pokrewnych, ich charakterystyki. Zdobędziesz umiejętności związane z prowadzeniem badań naukowych, jak również podniesieniem kompetencji społecznych w oparciu o przestrzeganie bezpieczeństwa pracy oraz etyki zawodowej. Interdyscyplinarne wykształcenie uczyni Cię specjalistą w dziedzinie analityki, z uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i różnorodności badań żywności.

Co z pracą?

Studia II stopnia mogą być wstępem do kariery naukowej i uzyskania stopnia doktora. Możesz też pozostać przy stopniu magistra inżyniera i podąć pracę na rynku komercyjnym. Jako specjalista w dziedzinie nauk chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem znajomość aspektów dotyczących produktów spożywczych, ich przetwarzania i przechowywania oraz transportu i analizy przydatności masz wiele możliwości. Absolwenci kierunku zatrudnienie znajdą nie tylko w technologii produkcji spożywczej lecz także w przedsiębiorstwach świadczących usługi na rynku międzynarodowym w branży artykułów pokrewnych, w zakresie badań i rozwoju, analizy i kontroli jakości, w zespołach opracowujących procedury walidacyjne oraz organizujące audyty i przygotowujące nowatorskie wnioski aplikacyjne.

 

Poznaj zasady rekrutacji