Studia na UAM coraz chętniej wybierają także osoby z niepełnosprawnością. Uczelnia realizuje strategię uczelni otwartej. Dzięki temu uniwersytet wypracował różnorodne formy wsparcia. Studenci z niepełnosprawnościami mierzą się przecież z wieloma problemami. UAM wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. 

 

Ogromną rolę w poznańskiej uczelni odgrywa Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Jego pracownicy zapewniają wsparcie emocjonalne oraz proceduralne. Dzięki nim stworzony został cały pakiet rozwiązań. Od czego warto zacząć?

Studia na UAM: rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Uczelnia umożliwia także racjonalne dostosowania procesu kształcenia dopasowane do potrzeb i możliwości danej osoby. Ta grupa studentów korzysta także ze wsparcia asystenta dydaktycznego lub laboratoryjnego. Osoby niesłyszące i słabosłyszące otrzymują także asystę tłumacza migowego. Ponadto UAM zapewnia wypożyczanie sprzętu wspomagającego słyszenie – systemów FM lub przenośnych pętli induktofonicznych.

Z myślą o studentach z niepełnosprawnościami powstały też specjalne lektoraty:

  • lektoraty języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych;
  • zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów G/głuchych lub słabosłyszących;
  • lektoraty języka angielskiego dla studentów z trudnościami poznawczymi,
  • zajęcia logopedyczne.

Studia to także czas na adaptację

Czas studiów jest wyjątkowy. Zawieramy tam przyjaźnie na całe życie, nawiązujemy kontakty, które owocują w późniejszym życiu zawodowym. Odkrywamy nowe pasje i umiejętności. Zdobywamy nowe doświadczenia. UAM robi wiele, aby integracja i adaptacja nie omijała studentów z niepełnosprawności. Dzieje się tak między innymi dzięki działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”. Biorą oni także udział w obozach szkoleniowych i sportowych (w tym w Letniej Szkole Języka Angielskiego, Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów I roku, czy Zimowym Seminarium Szkoleniowym).

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza dostosował także miejsca w domach studenckich do potrzeb studentów z niepełnosprawnością (w tym pokoje z komunikatami świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w DS. Zbyszko i Jagienka).

 

Zobacz tłumaczenie na Polski Język Migowy kluczowych informacji o UAM

 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla studentów z niepełnosprawnościami