Programy wymiany akademickiej dają studentom możliwość nauki w zagranicznych ośrodkach. Czas w nich spędzony wyposaża ich w nowe umiejętności. Uczą się samodzielności, dyscypliny. Pracują nad organizacją czasu i przestrzeni. Doskonalą umiejętność adaptacji i budowania relacji towarzyskich. 

Wiele programów i wiele możliwości

UAM dba o rozwój oferty i aktywnie poszukuje nowych partnerów wymiany. Wiele propozycji uczelnia wypracowała dzięki bezpośrednim kontaktom. Studenci i pracownicy UAM wybierają kraje i ośrodki naukowe z listy partnerów umów dwustronnych. Ogromne możliwości dają też programy wymiany akademickiej. Najbardziej popularny ze względu na swoją wielkość jest Erasmus. UAM uczestniczy także w innych programach jak na przykład Edukacja, Most czy NAWA.

CEEPUS – gdzie i dla kogo?

Jednym z programów, który oferuje ciekawe miejsca, jest projekt realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczy w programie stypendialnym CEEPUS (to skrót od  Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej). Porozumienia Central European Exchange Program for University Studies wspiera doskonalenia zawodowe studentów i nauczycieli akademickich. Stronami porozumienia są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.  Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.