Studenci debatowali online. W swoich argumentach bronili lub też obalali tezę związaną z pandemią i ekologią. Debata oxfordzka była przygotowana przez studentów V roku w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. dr hab. Marlenę Lembicz i dr Macieja Nowaka.

Teza: “Pandemia Covid 19 przyspiesza katastrofę ekologiczną na Ziemi”

Pomiędzy zespołami wywiązała się dyskusja, w której uczestnicy próbowali przekonać eksperta i pozostałe osoby, co do swojej racji. Według propozycji epidemia koronawirusa znacząco wpływa na środowisko naturalne w bardzo negatywny sposób. Z kolei opozycja twierdzi, że pandemia polepszyła stan środowiska i nie przyczynia się do katastrofy, a nawet ją wyhamowuje. Debata miała spokojny charakter, jednak obie strony dysponowały wieloma dowodami naukowymi na poparcie swojego punktu widzenia.

Studenci debatowali przy użyciu rozsądnych argumetnów

Pierwsi mówcy obu zespołów określili stanowisko dotyczące postawionej tezy oraz  przedstawili pierwsze argumenty. W tej debacie, wyjątkowo,  drużyny składały się z  trzech mówców, przez co zadanie drugiego mówcy było lekko utrudnione, gdyż musiał on skupić się zarówno na uzupełnieniu danych jak i kontrargumentacji, co udało się wykonać w obu drużynach. Uczestnicy wykorzystali swoje możliwości oraz znaleźli luki w twierdzeniach przeciwników. Ostatni mówcy podsumowywali wypowiedzi swoich poprzedników, przypominając jednocześnie, po której stronie stoją, jak i również wzięli udział w kontrargumentowaniu.

Studenci debatowali z pełnym profesjonalizmem, chociaż większość z nich po raz pierwszy brała udział w takiej dyskusji. Treści wystąpienia były czytelne, wszyscy wyrażali się naukowym, lecz zrozumiałym językiem, a drużyny podtrzymywały swoje stanowisko kolejnymi dowodami. Mówcy szanowali przemówienia swoich przeciwników i cierpliwie czekali na swoją kolej wystąpienia.

Argumenty studentów potwierdzających tezę:

 • wskazano na światowy wzrost zużycia wody,
 • zaznaczono, że poprzez wzmożone przemieszczanie się zwierząt zintensyfikowało się ryzyko transmisji drobnoustrojów,
 • następnie wyrażone zostały wątpliwości co do spełnienia założeń odnośnie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla,
 • wspomniano również o czarnym rynku, z którego pozyskiwane są materiały z nielegalnych źródeł,
 • podkreślono, że wytwarzane są większe ilości odpadów medycznych, a do śmieci trafia więcej odpadów, które są trudne w utylizacji, zauważono też, że zwiększył się odsetek plastikowych opakowań do żywności,
 • zaznaczono, że lasy deszczowe zagrożone są likwidacją oraz ograniczony zostaje dostęp do wody dla zwierząt,
 • i finalnie zwrócono uwagę na to, że również gałąź ochrony środowiska pozostaje zagrożona

Studenci debatowali i podważali tezę:

 • na wstępie zauważono, że w czasie pandemii poprawiła się jakość powietrza, spadła emisja dwutlenku węgla,
 • następnie podkreślono, że transport samochodowy oraz połączenia lotniczne zostały zminimalizowane co spowoduje polepszenie wskaźnika stanu środowiska,
 • dalej opozycja nadmieniła, że /działania na rzecz ochrony środowiska zostaną zrealizowane szybciej i bardziej świadomie niż dotychczas,
 • wskazano także, że dzięki epidemii koronawirusa zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej,
 • wspomniano również o podnoszeniu się świadomości społecznej na temat zarządzania odpadami,
 • zaznaczono też, że wiele małych lokalnych firm przeżywa właśnie odrodzenie i mogą one zająć miejsce dużych produkcji.

Przemówienie ostatniego mówcy opozycji zwieńczyło argumentację pomiędzy dwoma stronami. Po zakończonej wymianie poglądów oraz postawieniu kontrargumentów przez propozycję i opozycję przeszliśmy do pytań, które pojawiły się po obu stronach. Pytania do przeciwników okazały się niełatwe, jednak drużyny po krótkim namyśle poradziły sobie i udzieliły konkretnych odpowiedzi.

Relację z debaty przygotowała Magdalena Szewczyk, studentka V roku, Wydział Biologii.

W skład drużyny PROPOZYCJI weszli  –  Cyprian Kowalczyk, Piotr Odorczuk i Krzysztof Stawrakakis, a w skład drużyny  OPOZYCJI – Magdalena Dudek, Julia Gostyńska, Natalia Matkowska. Marszałkiem była doktorantka Pani Martyna Dominiak-Świgoń, sekretarzem studentka Pani Magdalena Szewczyk, ekspertem Prof. UAM, dr hab. Władysław Polcyn.