Studenci UAM mogą skorzystać z oferty kursów przygotowanych w ramach konsorcjum EPICUR. Opracowany został plan zajęć w semestrze zimowym, które są zajęciami pilotażowymi.

 

W ramach programu pojawią się także propozycje kursów letnich w roku akademickim 2020/20021. Studenci UAM mogą skorzystać z kursów proponowanych przez 8 uniwersytetów należących do konsorcjum EPICUR. Pilotażowo uruchomiony zostanie nabór na 10 kursów. Informacje o ich tematyce oraz czasie trwania – znajdziecie w folderze.

Nowe kompetencje bez wychodzenia z domu

Studenci UAM mogą  uczestniczyć w tych zajęciach na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia, które będzie zaliczone jako dodatkowe osiągnięcie w suplemencie. Kurs będzie powadzony w języku angielskim, a spotkania będą odbywały się online.

 

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami! 

 


 

EPICUR w pigułce

Od 2019 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do europejskiego konsorcjum uniwersytetów. Konsorcja nazywane Uniwersytetami Europejskimi powstały, aby zacieśnić współpracę międzynarodową. Dzięki konsorcjom zwiększy się mobilność studentów i pracowników, współpraca naukowa i możliwość prowadzenia wspólnych badań. W przyszłości studenci mają mieć możliwość kontynuowania studiów w obrębie uczelni należących do konsorcjum.

Uniwersytety Europejskie to szansa dla studentów UAM

W ośmiu uniwersytetach należących do konsorcjum EPICUR studiuje obecnie ponad 300.000 studentów, dlatego też przygotowanie oferty dydaktycznej dla wszystkich jest praktycznie niemożliwe. Zajęcia pilotażowe pozwolą ocenić zainteresowanie oraz frekwencje, a także określić przyszłe kierunki działań dla studentów.