Czas na UAM to dla każdego czas wyjątkowy z wielu względów. Dla jednych to krok w dorosłość. Dla innych studia to szansa na zdobycie wymarzonej pracy. Coraz częściej studenci czas na UAM poświęcają na rozwijanie swoich pasji naukowych. Wspieramy ich w tym.

 

W jednym z poprzednich wpisów przedstawialiśmy Wam laureata Diamentowego Grantu. Przypominamy, że Diamentowy Grant to stypendium. Ubiegać się o nie mogą wybitnie uzdolnieni studenci lub absolwenci, którzy prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Zgłaszają oni swoje projekty do konkursu i czekają na decyzję komisji.

Studia prawnicze i filologiczne

Wspominaliśmy, że wśród studentów UAM jest aż siedmiu laureatów. W tym poście również chcemy podzielić się z Wami informacjami o nagrodzonej w konkursie studentce UAM. Dla Martyny Bąk czas na UAM to szansa na rozwijanie swoich naukowych pasji. Chorwacja była jej bliska od dawna. Dzięki studiom mogła lepiej poznać ten kraj. Jako studentka prawa zdecydowała się w swojej pracy magisterskiej skupić na chorwackich aktach prawa zwyczajowego.  To promotorka, prof. Izabeli Lis-Wielgosz, zwróciła jej uwagę na chorwacki „Winodolski Statut”.

– Można z nich wyczytać mnóstwo interesujących rzeczy. Akty prawne stanowiące podstawę do przeprowadzenia badania są źródłami prawa zwyczajowego. Regulatorem pierwszych stosunków prawnych był zwyczaj oparty na relacjach międzyludzkich, co sprawia, że można też odtworzyć, jak wyglądało ówczesne społeczeństwo – mówi Martyna Bąk. – Poznać ówczesne ośrodki literackie, ośrodki kultury i sztuki. Źródłem, które będę badać są wprawdzie akty prawne, ale są one zakorzenione w innych dziedzinach nauki, takich jak literaturoznawstwo, geografia kulturowa, antropologia kultury czy socjologia kultury.

 

Czas na UAM to czas na rozwijanie pasji

Laureatka Diamentowego Grantu podjęła też studia filologiczne. Projekt, który zgłosiła do konkursu to połączenie jej zainteresowań oraz obu studiów. Do konkursu zgłosiła  projekt pt. “Prawo, społeczeństwo, kultura w świetle dawnych chorwackich aktów prawnych”. Dzięki stypendium chce stworzyć mapę kulturowo-społeczną ośrodków literackich oraz ośrodków prawnych. Opisze też społeczności żyjące w dawnych czasach w Chorwacji, skupiając się na trzech aspektach: prawo, społeczeństwo, kultura. Szczególną uwagę chce poświęcić statusowi kobiet w kontekście płci biologicznej i kulturowej. Czas na UAM to dla Martyny Bąk nie tylko czas spędzony na nauce i egzaminach. To szansa na własne projekty i badania. To czas odkrywania pasji. Diament stwarza dla niej możliwości indywidualnego rozwoju i zapewnia pieniądze na własne badania.

 

Czas na działalność studencką

Czas na UAM to dla niej także działalność studencka i społeczna. Jest przewodniczącą Przedstawicielstwa w Poznaniu Forum Młodych Dyplomatów, była prezesem poznańskiego koła.

 

Cały artykuł przeczytacie na stronie „Życie Uniwersyteckie”.