Pedagogika to kierunek, który mimo upływu lat, niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatek i kandydatów na studia. Ty również chcesz w przyszłości zająć się edukacją i dzielić wiedzą? Wybierz pedagogikę.

 

Pedagogika dla studentów z pasją

To studia I stopnia, które trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Oczywiście, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich, do czego Cię zachęcamy!

– Studenci realizują blok przedmiotów ogólnoakademickich-pedagogicznych, które stanowią podstawę do rozwijania zainteresowań, zdobywania wiedzy, kształtowania umiejętności i kompetencji w ramach poszczególnych specjalności. Na I roku poznasz podstawy  filozofii, psychologii, socjologii, pedagogiki realizując następujące przedmioty np. filozofia, psychologia ogólna, historia wychowania/historia myśli pedagogicznej, psychologia rozwoju człowieka, socjologia edukacji, dydaktyka ogólna/teoretyczne podstawy kształcenia/ teoria i praktyka wychowania/teoretyczne podstawy  wychowania, etyka, warsztat komunikacji interpersonalnej – wyjaśnia prorektor ds. studenckich i organizacji kształcenia, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak.

 

Zostać specjalistą w swojej dziedzinie!

Wykształcenie pedagogiczne to bardzo szerokie pojęcie. My kształcimy ekspertów. Dlatego już na etapie rekrutacji wybierasz jedną ze specjalności, którą chcesz się zajmować. Dzięki temu, poza podstawową wiedzą, zdobywasz wiedzę i umiejętności przydatne w obszarze, którym chcesz się zająć.

– Każda specjalność realizowana na kierunku pedagogika gwarantuje możliwość zatrudnienia w innym obszarze edukacji.  Integralnym elementem programów studiów jest praktyka pedagogiczna i zawodowa realizowana w instytucjach, w których będą mogli zostać zatrudnieni absolwenci. Obecnie najczęściej wybierane specjalności na studiach I stopnia to: resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, doradztwo zawodowe i personalne, socjoterapia i promocja zdrowia – wylicza prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak.

Propozycji, które dla Ciebie przygotowaliśmy, jest całkiem sporo

Doradztwo zawodowe i personalne: chcesz pomagać młodym ludziom w poszukiwaniu ich drogi zawodowej? Pokażemy Ci jak pomóc w odkrywaniu predyspozycji. Poznasz też proces rekrutacji od strony pracownika i pracodawcy.

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe: przede wszystkim pokażemy Ci jak pracować z młodzieżą, ale w ramach specjalizacji dowiesz się jak uchronić dzieci i młodzież przed cyberzagrożeniami i jak sobie z nimi radzić. Nauczymy Cię również tworzenia komunikatów cyfrowych i ich wykorzystania w pracy pedagoga.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: nauczymy Cię jak wspierać rozwój osób w każdym wieku. Poznasz działania opiekuńcze i wychowawcze oraz profilaktyczne i terapeutyczne stosowane u niemowląt, nastolatków, dorosłych i osób starszych. Będziesz wiedział jak wspierać ich w kryzysie.

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych: podpowiemy jak przekuć swoje pomysły w inicjatywy społeczne. Nauczysz się też jak promować takie inicjatywy oraz pracować z ludźmi przy realizacji takich pomysłów.

Resocjalizacja: w trakcie trzech lat nauki na tej specjalności dowiesz się jak pracować z osobami i grupami doświadczającymi wykluczenia z powodu trudności w funkcjonowaniu społecznym. Przygotujemy Cię też do pracy z osobami skazanymi.

Socjoterapia i promocja zdrowia: pokażemy Ci jak zając się promocją zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i edukacji w tym zakresie. Poznasz też metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi.

Praktyka to ważny element studiów

Oczywiście, poza wiedzą przekazywaną w trakcie zajęć, ważne jest też zdobywanie doświadczenia zawodowego. Otrzymasz wsparcie w tym zakresie.

– Praktyki są ściśle związane z wybraną przez studentów specjalnością. Odbywają się w instytucjach, w których absolwenci danej specjalności będą mogli w przyszłości znaleźć zatrudnienie. Organizacją praktyk na każdej specjalności zajmują się pracownicy Wydziału, którzy blisko współpracują z instytucjami, w których studenci odbywają praktyki, znają ich specyfikę, wymagania. Wspierają studentów w przygotowaniu do praktyk, podczas ich realizacji i podczas  rozliczenia praktyki – wyjaśnia prorektor.

Pedagogika to kierunek prowadzony przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Siedziba wydziału znajduje się w kampusie Ogrody. Lokalizacja przy obrzeżach Poznania, sprawia, że kampus cieszy studentów sąsiedztwem terenów zielonych.

 

 

Poznaj Wydział Studiów Edukacyjnych!

Dowiedz się więcej o rekrutacji na kierunku pedagogika!