Niebawem rozpocznie się rekrutacja na studia oferowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tymczasem przypominamy podsumowanie rekrutacji z 2023 roku. Odnotowaliśmy ponad 30 tysięcy zgłoszeń na studia. Zakwalifikowanych do przyjęcia zostało blisko 7,5 tysiąca osób. Jakie kierunki kandydaci wybierali najczęściej?

Rekrutacja 2023: Kierunki TOP 5

Podczas rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 pojawiły się kierunki szczególnie oblegane. Liczba osób, które brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym, przekroczyła tysiąc. Na jeden z kierunków aplikowało nawet ponad 2 tysiące osób. Najwięcej chętnych było na:

  • psychologię (2117),
  • prawo (1584),
  • filologię angielską (1389),
  • zarządzanie i prawo w biznesie (968),
  • dziennikarstwo i komunikację społeczną (830).

Poznaj te kierunki

Psychologia

To jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat. Ich celem jest innowacyjne kształcenie specjalistów w zakresie pomocy człowiekowi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Studia przygotują Cię do pracy z jednostką, ale też grupą i instytucją społeczną. Zdobędziesz kompetencje takie jak diagnozowanie i kierowanie procesami, a także identyfikowanie i niwelowanie czynników zaburzających funkcjonowanie człowieka i grup. Dzięki temu zyskasz predyspozycje do pracy w zawodzie psychologa z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy psychologicznej, a także w środowisku pracy zawodowej.
Sprawdź szczegółowy opis kierunku

Prawo

To także jednolite studia magisterskie, które trwają 5 lat. W tym czasie poznasz mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Zdobędziesz wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów. W tym pogłębioną teoretyczną wiedzę z prawa cywilnego, administracyjnego, karnego, finansowego, gospodarczego i międzynarodowego. W trakcie studiów nauczymy Cię posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów.
Sprawdź szczegółowy opis kierunku

Filologia angielska

To studia licencjackie, które trwają 3 lata. Na początku studiów wybierasz jedną z czterech specjalności realizowanych w ramach kierunku:

  • akademicką: zdobędziesz praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim i poszerzysz horyzonty o wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego.
  • nauczycielską: oprócz zajęć bloku filologicznego, realizujesz zajęcia m.in. z psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka angielskiego. Odbywasz też  praktyki zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  • tłumaczeniową: program zajęć obejmuje dodatkowy moduł zajęć specjalizacyjnych związanych z tłumaczeniem zarówno pisemnym, jak i ustnym (liaison) oraz z komunikacją międzykulturową.
  • teatr w krajach angielskiego obszaru językowego: to jedyny program teatrologiczny w Polsce nauczany wyłącznie w języku angielskim. Teatrologia na WA oferuje przedmioty związane z teorią oraz historią teatru i performansu, jak również zajęcia praktyczne. Wzorujemy się na najlepszych praktykach nauczania i prowadzenia badań wypracowanych na anglojęzycznych uniwersytetach.

Sprawdź szczegółowy opis kierunku

Zarządzanie i prawo w biznesie

To studia pierwszego stopnia. Nauka trwa 3 lata. W tym czasie zdobędziesz kompetencje menedżerskie oraz umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Interdyscyplinarny program studiów jest punktem wyjścia do budowania i rozwoju kariery zawodowej w różnych obszarach biznesu i do znalezienia zatrudnienia w sferze: zarządzanie, ekonomia, finanse oraz prawo kontraktów i spółek, rynek finansowy, prawo podatkowe, prawo bankowe czy prawo ochrony środowiska. W trakcie studiów studenci poznasz też zasady współpracy biznesu z administracją państwową i samorządową.
Sprawdź szczegółowy opis kierunku

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Jesteś twórcą internetowym? Prowadzisz bloga lub vloga? Marzysz o karierze dziennikarza, pracownika mediów, marketera czy specjalisty z zakresu public relations? Proponujemy Ci studia, podczas których odbędziesz szereg praktycznych zajęć. Przygotujemy Cię do tworzenia autorskich materiałów audio i audiowizualnych. Dziennikarstwo będzie świetną okazją do zaangażowania się w działalność jednej z 7 redakcji wydziałowych. Podczas zajęć poznasz zasady funkcjonowania współczesnych mediów i zrozumiesz zasady rządzące w redakcjach dziennikarskich. Dowiesz się, czym jest etyka dziennikarska oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na ludzi „czwartej władzy”. Odkryjesz tajniki komunikacji międzyludzkiej, a także dowiesz się jak przygotować efektywną reklamę czy kampanię promocyjną. Grafika komputerowa? Składanie tekstu? Programowanie? Web design? To wszystko czeka na Ciebie na naszym kierunku!

Sprawdź szczegółowy opis kierunku