18 lipca o północy kandydaci na studia stacjonarne I stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie poznali wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Na ich konta w Systemie Internetowej Rekrutacji wpłynęły decyzje komisji rekrutacyjnej. Dowiedzieli się, czy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia na UAM.

Na ponad 27 tys. ważnych (opłaconych) zapisów, liczba zapisów zakwalifikowanych wyniosła niemal 12 tys. Liczba kandydatów z co najmniej jednym ważnym zapisem to 14950, a liczba osób zakwalifikowanych na co najmniej jeden kierunek – 7979.

Informacje czekają na kandydatów w SIR

Informacje o tym, czy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, nie oznaczają jeszcze przyjęcia na studia. Od 18 lipca do 21 lipca 2023 do godz. 23:59 wszyscy zakwalifikowani kandydaci mają czas na złożenie dokumentów w Systemie Internetowej Rekrutacji. Dopiero po złożeniu dokumentów na konto kandydata wpływa wiadomość o przyjęciu na studia. To także czas na złożenie rezygnacji dla tych, którzy zdecydowali, że nie chcą studiować na danym kierunku, a także czas na składanie oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Składanie w SIR rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą studiować na danym kierunku, odbywa się od 18 lipca do 21 lipca 2023 do godz. 23:59.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, ale nadal są zainteresowani studiami na UAM, powinni złożyć oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania. Wystarczy kliknąć przycisk „Podtrzymanie chęci studiowania”. Mają na to czas między 18 a 21 lipca 2023 do godz. 23:59.

Dlaczego oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania jest takie ważne?

W procesie rekrutacji uwzględniony został etap uzupełnienia list rankingowych. Dokładniej, dwa takie etapy. W przypadku zwolnionych miejsc lub obniżenia progu punktowego decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia otrzymują kandydaci z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania. Takie osoby muszą złożyć dokumenty w SIR. Mają na to czas od godz. 9:00 24 lipca 2023 do 26 lipca 2023 do godz. 23:59 (II tura).

Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z grupy osób, które złożyły oświadczenia o podtrzymaniu chęci studiowania, na zwolnione miejsca w przypadku obniżenia progu punktowego w celu wypełnienia limitu miejsc, odbywa się także od godz. 9:00 27 lipca 2023 do 28 lipca 2023 do godz. 23:59 (III tura).