Rekrutacja na UAM to jedna z decyzji, którą będą musieli podjąć tegoroczni maturzyści. Choć aktualnie skupiacie się zapewne na przygotowaniu i ewentualnych powtórkach do matury, warto pomyśleć o kolejnym kroku. Tym krokiem jest wybór i rekrutacja na studia.

Dlaczego warto wybrać UAM?

Oczywiście możemy wymienić wiele powodów zachęcających do rekrutacji na UAM. To z pewnością bogata i różnorodna oferta kierunków oraz wiele praktycznych przedmiotów. Kolejny atut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to doskonała kadra wykładowców. Inny, ważny dla studenta aspekt, to cały system wsparcia studentów przez uczelnię. To jednak nie wszystko. Jest coś jeszcze. Możliwość indywidualnej ścieżki nauki i rozwoju.

Projekty naukowe studentów

Dokładnie tak. UAM sprzyja realizacji samodzielnych projektów naukowych. Zapewnia studentom ich finansowanie i ułatwia ich realizację. Od pomysłu przez wykonanie. Jak to możliwe? Od kilku lat rozwijane są programu studenckie. Jednym z nich jest BESTStudentGRANT, ale są także inne.

BESTStudentGRANT

pozwala na realizację własnego projektu i pozyskanie finansowania już na etapie przyjęcia na studia. Pierwszy rok nauki to dla laureatów także czas prowadzenia własnych badań naukowych. Rekrutacja na UAM otwiera więc drzwi do świata naukowców.

ADVANCEDBestStudentGRANT

to inicjatywa stworzona w odpowiedzi na oczekiwania studentów. Dzięki temu programowi także studenci II roku mogą pozyskać środki i prowadzić własne badania.

Study@research

jego celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Study@research. Publikacje

program zapewnia finansowanie artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN oraz monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych w prestiżowych wydawnictwach naukowych według listy ministerialnej

 „Szkoła orłów” 

to inicjatywa, która miała zapewnić studentom kształcenie oparte na tutoringu. Program trwa 3 lata. W tym czasie laureaci współpracują  z trzema nauczycielami akademickimi, aby w ostatnich dwóch semestrach kontynuować ją z jednym, wybranym przez nich tutorem.

 

Rekrutacja na UAM – studia dla ambitnych

Rekrutacja na UAM to jedna z możliwości, którą warto rozważyć. To doskonała propozycja dla przyszłych studentów, którzy chcą w pełni wykorzystać czas studiów.  W trwającym roku akademickim w sumie nagrodzonych zostało aż 97 projektów studenckich, indywidualnych i zespołowych, odpowiednio 17 w VI edycji BESTStudentGRANT, 23 w I edycji ADVANCEDBestStudentGRANT oraz 54 projekty w IV edycji Study@research.

 

Czytaj także: