Jeśli w najbliższych dniach przystępujesz do egzaminu licencjackiego lub właśnie udało Ci się uzyskać tytuł licencjata i zakończyć 3-letnie studia I stopnia, pora pomyśleć co dalej. Jedną z możliwości jest kontynuacja nauki i uzyskanie tytułu magistra. Zamierzasz podjąć studia II stopnia? Sprawdź, co znajdziesz w ofercie edukacyjnej UAM.

11 lipca zakończyła się rekrutacja na studia jednolite magisterskie oraz studia I stopnia, ale na studia II stopnia wciąż możesz się rekrutować. Przygotowaliśmy blisko 100 propozycji. Wśród nich są kierunki prowadzone w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Trudno w jednym wpisie opowiedzieć o 100 propozycjach. Dlatego pokażemy Ci tylko ułamek możliwości, jaki daje UAM.

Studia magisterskie: kierunki ścisłe

Analityka produktów spożywczych

To studia, podczas których zdobędziesz wiedzę dotyczącą chemii analitycznej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości aspektów dotyczących produktów spożywczych. W trakcie dwóch lat nauki poznasz procesy przetwarzania, przechowywania i transportu żywności. Nauczysz się analizowania produktów spożywczych w aspekcie ich przydatności do użytku, ale też stosowania alternatywnych rozwiązań eliminujących zagrożenia wynikające z pracy przemysłu. Dowiesz się, jak wykorzystać kompetencje inżynierskie do projektowania procesów w przemyśle spożywczym. Kierunek uwzględnia obecne przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej oraz dynamikę rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Archeometria

Jest nowym kierunkiem prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii UAM. Przygotowany program stanowi unikatową w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Studia na tym kierunku umożliwią Ci zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii. Jest odpowiedzią na przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej oraz dynamikę rynku pracy. Poza gruntowną wiedzą merytoryczną wyposażymy Cię w kompetencje takie jak: umiejętności charakterystyki źródeł archeologicznych. znajomość technik.

Dowiedz się więcej

Fizyka medyczna

To interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę. W trakcie dwóch lat nauki spędzisz wiele godzin na ćwiczeniach w dobrze wyposażonych laboratoriach. Odbędziesz też praktyki w klinikach i szpitalach, które przygotują Cię do pracy w zawodzie. Zdobędziesz oczywiście wiedzę medyczną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii oraz biofizyki, optyki, mechaniki i fizyki jądrowej. Nauczymy Cię obsługi urządzeń diagnostycznych i pokażmy, jak wykonywać niektóre badania diagnostyczne.

Dowiedz się więcej

Aplikacje Internetu Rzeczy

To interdyscyplinarne studia II stopnia adresowane dla absolwentów 3,5-letnich studiów inżynierskich. Jest to kierunek praktyczny nastawiony na zajęcia warsztatowe i ćwiczenia. W trakcie nauki poznasz podstawy automatyki i domotyki (sieci, urządzenia, standardy) oraz ogólne założenia sieci komputerowych oraz sieci automatyki.. Nauczymy Cię też programowania imperatywnego (Java) i deklaratywnego (SQL). Dowiesz się jak projektować złożone aplikacje Internetu Rzeczy i Usług, od poziomu sterowników (pomiarowych) po zarządzanie i interfejs graficzny. Pokażemy Ci zasady przygotowania i zarządzania witryną WWW.

Dowiedz się więcej

Studia magisterskie: kierunki humanistyczne

Archeologia

Bycie archeologiem to, obok sprawnego i kompetentnego odczytywania przeszłości, także umiejętność interdyscyplinarnej współpracy z badaczami różnych dyscyplin, których doświadczenia są często wykorzystywane na wspólnym polu interpretacji. Stąd też oprócz kwalifikacji humanistycznych zdobędziesz wysokie kompetencje społeczne (na różnych poziomach, związanych zarówno z teorią nauki, jak i praktyką prac badawczych) oraz umiejętność łączenia danych z tak zróżnicowanych dyscyplin jak: historia, nauki społeczne, geografia, nauki biologiczne, chemia czy też fizyka. Pokażemy Ci jak dokumentować i inwentaryzować zabytki. Poznasz metody badawcze, które ułatwią Ci pracę.

Dowiedz się więcej

Filozofia

Licencjat to za mało? Czas na drugi stopień wtajemniczenia! Zmierz się z wyzwaniami współczesnego świata – człowiek a nowe technologie, emancypacja i równouprawnienie, prawa zwierząt oraz bioetyka. To i wiele więcej czeka na Ciebie! Profil studiów magisterskich z filozofii pozwala pogłębić wiedzę filozoficzną. Stwarzamy możliwość rozwoju własnych zainteresowań za sprawą bogatej oferty zajęć do wyboru. Przygotujemy Cię do udziału w debatach i sporach współczesnego świata. To także świetny pomysł na dodatkowy kierunek studiów. Wybierz filozofię jako drugi, a zrozumiesz lepiej pierwszy.  Przygotujemy Cię do prowadzenia badań indywidualnych i zespołowych.

Dowiedz się więcej

Media interaktywne i widowiska

Jeśli interesujesz się współczesną kulturą cyfrową, sztuką interaktywną, grami wideo, działaniami krytycznymi wykorzystującymi technologie – to te właśnie studia są dla Ciebie niepowtarzalną okazją rozwinięcia wiedzy i zdobycia profesjonalnych kompetencji. Większość zajęć ma charakter projektowy i skupia się na realizacji projektów zespołowych, umiejętności prowadzenia krytycznych dyskusji oraz prototypowaniu adekwatnych rozwiązań dla współczesnych problemów kulturowych, cyfrowych, społecznych, środowiskowych. Otrzymasz dostęp do oprogramowania i sprzętu, który umożliwi Ci zdobycie praktycznego doświadczenia oraz wiedzy z zakresu projektowania obrazu, dźwięku, prototypowania interakcji i komunikacji multimedialnej. Nauczymy Cię też projektowania komunikacji medialnej.

Dowiedz się więcej