Studia na UAM: filozofia. Zastanawiasz się nad wyborem uczelni, na której będziesz studiować filozofię? W kilku zdaniach opiszemy studia u nas. Powiemy jakie są atuty kierunki i założenia programu.

 

Filozofia – czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • zdobywasz wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego
 • zdobywasz wiedzę specjalistyczną z zakresu fenomenów współczesnej nauki, kultury i techniki
 • zostaniesz przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych
 • opanujesz techniki argumentacyjne, krytycznego myślenia oraz umiejętność wszechstronnej analizy tekstów.
 • kładziemy nacisk na indywidualne podejście nacechowane szacunkiem dla poglądów drugiego człowieka
 • wyrazisz siebie i co więcej, zostaniesz zrozumiany

Studia na UAM: dlaczego filozofia na naszej uczelni?

 • bogata oferta programów stypendialnych, np. Erasmus+ oraz MOST
 • Koło Studentów Filozofii oraz studenckie czasopismo naukowe „Preteksty”
 • aktywna Rada Samorządu Studentów
 • Studenckie Grupy Badawcze
 • nowoczesny i dobrze skomunikowany Kampus Ogrody

Przyszłość zawodowa po studiach

Możliwość pracy:

 • Human Resources
 • Public Relations
 • IT
 • Administracja rządowa
 • Organizacje pozarządowe (NGOs)
 • Nowe media

 

Pobierz prezentację kierunku [plik .PDF]