Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma w swojej ofercie pedagogikę, która została uznana za najlepszą w kraju. Już po raz kolejny pedagogika UAM znalazła się na najwyższej lokacie w Rankingu Kierunków prowadzonym przez Perspektywy. Są jeszcze wolne miejsca na niektóre specjalności.

Rekrutacja na pedagogikę odbywa się od razu na konkretną specjalność, co pozwala studentom sprecyzować swoje oczekiwania. Po zakończeniu pierwszego naboru na czterech specjalnościach zostało jeszcze kilka miejsc. Co jest nadal dostępne w ofercie UAM?

Pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Jeśli dobrze czujesz się w roli doradcy i czerpiesz satysfakcję z pracy na rzecz drugiej osoby, to miejsce dla Ciebie. To specjalność, dzięki której w przyszłości z powodzeniem zajmiesz się planowaniem karier edukacyjno-zawodowych, rozwojem zawodowym, rynkiem pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi, szkoleniami. Otrzymasz także kwalifikacje do pracy jako szkolny doradca zawodowy oraz kompetencje do pracy w publicznych służbach zatrudnienia, instytucjach świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, działach personalnych organizacji, firmach szkoleniowych. Nauczymy Cię diagnostyki w doradztwie zawodowym i personalnym oraz metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pokażemy też, jak opracować i realizować pracę w zespole projektowym i szkoleniowym. Dowiesz się, jak projektować i realizować wsparcie dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dla osób dorosłych. Zdobędziesz również umiejętności w zakresie projektowania systemów personalnych w organizacjach.

Pedagogika, specjalność edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Badania pokazują, że coraz młodsze dzieci korzystają z mediów cyfrowych: potrafią je intuicyjnie obsługiwać, ale nie radzą sobie z dekodowaniem komunikatów medialnych, ich oceną czy zdroworozsądkowym wykorzystywaniem. Potrzeba zatem pedagogów, którzy pomogą dzieciom rozwinąć kompetencje cyfrowe, czyli osób, które nie tylko posiadają wiedzę z zakresu technicznej obsługi mediów, w tym – wczesnego dziecięcego programowania, ale także z zakresu dydaktyki edukacji medialnej, pedagogicznych aspektów mediów oraz psychologii poznawczej i rozwojowej dzieci. Dlatego pokażemy Ci, jak planować i organizować proces kształcenia w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci we wczesnym i średnim wieku szkolnym z zakresu edukacji medialnej, w tym – wczesnego programowania (kodowania) oraz robotyki. Nauczymy Cię diagnozowania, monitorowania  rozwoju dziecka i przebiegu procesu jego kształcenia i wychowania. Dowiesz się, jak tworzyć projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować zajęcia z wykorzystaniem mediów cyfrowych.

Pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Masz głowę pełną pomysłów, chcesz promować różne ciekawe inicjatywy lub sam je organizować, rozpiera Cię energia i chęć do działania, uwielbiasz pracę z ludźmi i wiążesz z tym swoją przyszłość? W takim razie ta specjalność  jest dla Ciebie! Zdobędziesz wiedzę i wiele umiejętności pracy na różnych poziomach: z jednostkami, z grupami i ze społecznościami lokalnymi. Pokażemy Ci, jak kreować i moderować zmiany, a także inspirować, motywować, angażować i wspierać. To właśnie Ty staniesz się inspiracją dla innych; osobą, dzięki której mogą zmienić swoje podejście do życia. Przygotujemy Cię do diagnozowania i integrowania środowisk, a także zarządzania zasobami ludzkimi.

Pedagogika, specjalność resocjalizacja

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do rozumienia procesów i kontekstów kształcenia, wychowania, wsparcia i opieki. Dowiesz się, jak identyfikować, diagnozować i rozwiązywać problemy wychowanków tak w środowisku lokalnym, jak i instytucjach zamkniętych. Zdobędziesz kompetencje prakseologiczne, komunikacyjne, społeczne, kreatywne, etyczno-moralne oraz informacyjno-technologiczne. Z łatwością przyjmiesz rolę animatora i mentora dla swoich wychowanków i środowiska lokalnego.