To tylko kilka propozycji z wielu możliwości. Jeśli obcowanie z kulturą i odkrywanie jej sekretów sprawiają Ci przyjemność, to studia oferowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są dla Ciebie. Kierunki proponowane przez Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa umożliwią Ci zdobycie wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Studia I stopnia: kulturoznawstwo

Poznańskie Kulturoznawstwo należy do najlepszych ośrodków badań nad kulturą w Polsce. Przekażemy Ci podstawy teoretyczne. Przede wszystkim skupimy się na przygotowaniu Cię do pełnienia różnorakich ról zawodowych związanych z działalnością kulturalną. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu: podstawowych, historycznych i współczesnych koncepcji kultury; opisywania praktyk i procesów zachodzących w kulturze, koncepcji człowieka jako uczestnika i twórcy kultury; podstawowych faktów i terminów z zakresu historii kultury; podstaw metodologii badań kulturoznawczych; tradycji i teorii performatywnych oraz teatrologicznych. Nauczymy Cię też:

  • rozpoznania, interpretacji i krytycznej oceny wytworów kultury;
  • formułowania problemów badawczych, dobierania metod i narzędzi badawczych;
  • interpretacji utworów artystycznych.

Program studiów zawiera przedmioty fakultatywne – sam wybierasz jeden z czterech zestawach tematycznych. Są to: kultura popularna, krytyka artystyczna, animacja kultury, kultura partycypacji i aktywizmu. Umożliwi Ci to podjęcie pracy na takich stanowiskach, jak kurator (sztuki wizualne, performatywne i projekty interdyscyplinarne), animator społeczno-kulturalny, edukator kulturalny, przedsiębiorca kulturalny, publicysta kulturalny i krytyk sztuki, pracownik administracji publicznej (w zakresie polityki kulturalnej i organizacji działalności kulturalnej), a także w zawodach związanych z mediami, reklamą oraz szeroko pojętym sektorem przemysłów kreatywnych.

Poznaj szczegółowe zasady rekrutacji na kulturoznawstwo – kliknij tutaj.

Studia II stopnia: media interaktywne i widowiska

Jeśli interesujesz się współczesną kulturą cyfrową, sztuką interaktywną, grami wideo, działaniami krytycznymi wykorzystującymi technologie – to te właśnie studia są dla Ciebie. To niepowtarzalna okazja do rozwinięcia wiedzy i zdobycia profesjonalnych kompetencji. Większość zajęć ma charakter projektowy i skupia się na realizacji projektów zespołowych oraz umiejętności prowadzenia krytycznych dyskusji. Poszukamy też rozwiązań dla współczesnych problemów kulturowych, cyfrowych, społecznych, środowiskowych.

Zapewnimy Ci dostęp do oprogramowania i sprzętu, który umożliwi Ci zdobycie praktycznego doświadczenia oraz wiedzy z zakresu projektowania obrazu, dźwięku, komunikacji multimedialnej. Wyposażymy Cię w umiejętność samodzielnego projektowania, planowania, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy zawodowej. Z powodzeniem podbijesz rynek sztuki mediów, przemysły kreatywne, agencje medialne, agencje interaktywne, reklamowe. Twoje perspektywy zawodowe to także:

  • komunikacja medialna, PR;
  • instytucje kultury: praca zespołowa oraz badawcza dotycząca sztuki najnowszej i praktyk cyfrowych oraz technokulturowych;
  • kuratoring w obszarze sztuki medialnej, cyfrowej oraz art&science;
  • praktyki kulturotwórcze w ramach sztuki mediów, muzyki elektronicznej, sound artu, sztuki interaktywnej;
  • praca w branży dziennikarstwa krytycznego dotyczącego sztuki mediów oraz art&science.

Poznaj szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek media interaktywne i widowiska – kliknij tutaj.