Z zainteresowaniem odkrywasz środowisko przyrodnicze i zachodzące w nim zmiany? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kompetencje? Zapisz się na darmowy kurs! Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach organizuje aż 6 bezpłatnych kursów!

 

Kursy edukacyjne organizowane są w ramach projektu „Zmienność środowiska przyrodniczego na mapach cyfrowych i w danych terenowych – MOOCne kursy e-learningowe Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach”. Projekt pomoże uczestnikom kursów podnieść kompetencje informatyczne oraz analityczne. Kursy będą miały formę e-learningu typu MOOC (Massive Open Online Courses). Dzięki otwartej formule może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany poszerzeniem wiedzy i kompetencji w następujących zagadnieniach:

 • Jakość wód powierzchniowych i jej ocena metodą bioindykacji,
 • Naturalne i antropogeniczne czynniki sprzyjające eutrofizacji,
 • Środowisko przyrodnicze na cyfrowo – kurs dla zastosowań edukacyjnych, 
 • Środowisko przyrodnicze na cyfrowo – kurs dla zastosowań w planowaniu przestrzennym, 
 • Lokalne i globalne zagrożenia środowiska, 
 • Czytanie rzeźby terenu.

Kursy będą realizowane od 14. września 2021 przez okres 5 tygodni.

 

Ważne informacje

Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach zachęca do udziału w kursach. Podsumowuje też wszystkie ważne dla przyszłych kursantów informacje. Warto o tym pamiętać:

 • są bezpłatne i ogólnie dostępne,
 • trwają 5 tygodni (cztery tygodniowe moduły + jeden moduł podsumowujący),
 • w trakcie kursu uczestnik zapoznaje się z materiałem merytorycznym, ciekawostkami, odpowiada  na pytania i wykonuje ćwiczenia,
 • uczestnik może liczyć na wsparcie od prowadzącego kurs poprzez forum, kontakt e-mailowy czy też FAQ (najczęściej zadawane pytania),
 • w ciągu danego tygodnia każdy uczestnik pracuje w dogodnym dla niego czasie,
 • czas, który uczestnik musi przeznaczyć na pracę jest szacowany – w zależności od wybranego kursu – na 3-5 godzin tygodniowo,
 • warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów; zasady oceniania są umieszczone w kursie,
 • uczestnik, który zaliczy kurs otrzymuje elektroniczne zaświadczenie.

Zapisz się na darmowy kurs edukacyjny

Kontakt: e-mail: jeziory-mooc@amu.edu.pl