Studia na UAM to doskonały czas na rozwijanie swoich pasji naukowych. Studenci mogą udzielać się w kołach naukowych, ale co dla nich najważniejsze – uczestniczyć w projektach i badaniach naukowych. W dodatku, za swoją działalność, są nagradzani.

 

Studia na UAM: dla kogo autorski projekt naukowy?

Jedną z takich nagród jest stypendium Diamentowy Grant. Dzięki konkursowi wspierani są wybitnie uzdolnienie studenci lub absolwenci, którzy prowadzą badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania. Wyróżnienie takie otrzymało w tym roku aż siedmiu studentów UAM. Wśród nich jest Tomasz Bartylak. Otrzymał Diamentowy Grant już na IV roku biotechnologii w języku angielskim.

 

Studia na UAM stały się więc dla niego szansą na rozpoczęcie kariery naukowej. Szansą, którą doskonale wykorzystał. Projekt, który zgłosił w konkursie to  badanie “Czy ‘najtwardsze organizmy’ na ziemi są odporne na działanie cyjanku czyli badanie zdolności niesporczaków (Tardigrada) do metabolizowania cyjanku potasu”. Ścieżka do Diamentowego Grantu rozpoczęła się od roli studenta asystującego.

 

Czym zajmuje się student biotechnologii w autorskim projekcie?

W swoim projekcie sprawdzi odporność niesporczaków do wytrzymywania wpływu cyjanku. To silna trucizna, która paraliżuje oddychanie komórkowe.

Tomasz Bartylak wyjaśnia, że temat badań to wybór pragmatyczny. Nie wymaga skomplikowanej aparatury czy procedur labo ratoryjnych podatnych na błędy. Badania są za to rozproszone i wymagają stawiania wielu pytań oraz poszukiwań odpowiedzi na nie.

 

– Cyjanek jest inhibitorem kompleksu IV, wchodzącego w  skład łańcucha oddechowego, odpowiedzialnego za powstawanie chemicznej energii w  komórkach. Cyjanek blokuje ten łańcuch i  tym samym uniemożliwia syntezę adenozyno-5′-trifosforanu(ATP), będącego nośnikiem energii. Z  tego powodu podanie cyjanku zabija większość organizmów, ponieważ tracą dopływ energii, przez co ich komórki nie są w  stanie funkcjonować. Niektóre organizmy, głównie rośliny, ale również zwierzęta, a  także organizmy jednokomórkowe mają dodatkowy enzym – oksydazę alternatywną (AOX), która w przypadku zatrzymania normalnego przebiegu tej reakcji jest w stanie po prostu obejść zablokowany kompleks. Niesporczaki najprawdopodobniej posiadają ten enzym, aczkolwiek nie do końca wiadomo, jak wpływa na nie cyjanek. Dlatego chciałbym sprawdzić, dlaczego coś, co inne organizmy zabija, im nie robi żadnej szkody – wyjaśnia student UAM.

 

Rozmowę z Tomaszem Bartylakiem przeczytasz na stronie „Życia Uniwersyteckiego”.

Chcesz poznać pozostałych laureatów Diamentowego Grantu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Zajrzyj tutaj.

 

Fot. Adrian Wykrota