UAM otrzymał międzynarodowy znak jakości. Wyróżnienie to poprzedzone było ewaluacją. Została ona przeprowadzona przez ekspertów Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA), największej organizacji zrzeszającej uniwersytety w Europie.

Jakie korzyści dla studentów?

UAM otrzymał rekomendację Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (Europen University Association, EUA). Zrzesza ono 850 uniwersytetów z 47 krajów, co pozwala mu wzmocnić swoją pozycję w Europie i na świecie. Wpłynie to przede wszystkim na umiędzynarodowienie badań oraz kształcenia akademickiego. Pozytywne zmiany odczują studenci UAM, którzy będą mogli zostać członkami międzynarodowych zespołów badawczych. Jeszcze bardziej dostępne będą też możliwości wymiany studenckiej.

UAM otrzymał międzynarodowy znak jakości – jak wyglądała procedura?

Procedury międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej (Institutional Evaluation Programme, EUA-IEP) zakładały dwie wizyty ewaluacyjne. Obie odbyły się w 2020 roku, ale druga – wskutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – została zorganizowana w formie cyklu spotkań online. Raport z oceny wraz z rekomendacjami został przekazany uczelni 17 lutego 2021.

Zespół, który oceniał i zdecydował, że UAM otrzymał międzynarodowy znak jakości zwrócił uwagę na dwa aspekty. Szczególne zainteresowanie zespół oceniający okazał nowej strukturze uniwersytetu. Z uznaniem spotkała się także infrastruktura uczelni, możliwości rozwoju dla studentów czy świetnie rozwinięta współpraca z otoczeniem zewnętrznym.

Co zyskuje uczelnia?

Znak jakości EUA-IEP jest rozpoznawalny w całej Europie. Zwiększa widoczność w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego i ułatwia rozwijanie współpracy międzynarodowej. UAM będzie mógł się nim posługiwać przez kolejnych 5 lat.

UAM jest piątą szkołą wyższą oraz pierwszym klasycznym uniwersytetem w Polsce, który poddał się tej ewaluacji. Zgłoszenie było dobrowolne i zostało sfinansowane przez MNiSW w ramach projektu POWER „Akredytacje zagraniczne”.

Poddanie się ocenie wpłynie korzystnie na dalszy rozwój uniwersytetu, zarówno w sferze zarządzania uczelnią, budowania nowoczesnej kultury organizacyjnej, ale przede wszystkim w zakresie budowania kultury jakości badań naukowych i kształcenia akademickiego.

 

 

Czytaj więcej o wyróżnieniu, które otrzymała uczelnia

Chcesz wiedzieć więcej o UAM?