Wymiana akademicka na UAM to niewątpliwy atut uczelni. Bogata oferta mobilności studenckiej pozwala studentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rozwój naukowy i społeczny. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja do programu MOST na rok akademicki 2021/2022.

Wymiana akademicka w polskich ośrodkach naukowych

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z 24 polskich uczelni. Właśnie ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2021/2022, która potrwa do 10 września br.

W programie MOST udział wziąć mogą:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Sprawdź listę uczelni biorących udział w programie.

Wymiana akademicka prowadzona w programie MOST jest bezpłatna.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl.