Prawo na UAM to jeden z kierunków, który prowadzony jest w formie jednolitych studiów magisterskich. Nauka trwa więc 5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. Oznacza to, że piszecie tylko jedną pracę dyplomową – pracę magisterską.

 

Przez 5 lat nauki będziecie uczestniczyć w tradycyjnych wykładach i ćwiczeniach, ale także w konwersatoriach. Na zajęciach pojawi się sporo zagadnień teoretycznych, ale nie zabraknie praktyki. Wykładni prawa studenci uczą się przecież na casach. Do ich dyspozycji jest także sala sądowa. To tam odbywają się symulacje rozpraw. Być może właśnie tam poprowadzisz swoją pierwszą sprawę i poddasz się ocenie kolegów oraz wykładowców.

– Sala sądowa znajduje się budynku Collegium Iuridicum Novum (sala 1.4). Została zbudowana i wyposażona w sprzęt wiernie odzwierciedlający sale znajdujące się w sądach powszechnych i administracyjnych. Symulacja rozprawy sądowej stanowi jedną z metod edukacyjnych dla studentów. Głównie wykorzystywana jest do omawiania spraw z zakresu prawa: karnego, cywilnego oraz administracyjnego (na III i IV roku studiów). Symulację poprzedza omówienie ze studentami zakresu sprawy oraz podział ról (sądu, stron i ich pełnomocników (adwokata, radcy prawnego), prokuratora, oskarżyciela prywatnego, świadków oraz biegłych). Studenci wcielają się w uczestników procesu, a po symulacji – prowadzący zajęcia analizuje wspólnie ze studentami użytej argumentacji, sposobu wypowiedzi, swobody prezentacji i dokonuje oceny poszczególnych uczestników – wyjaśnia dr Anna Trela, opiekun kierunku prawo.

 

Zdobywaj doświadczenie z praktykami!

Na kierunku prawo podczas zajęć swoim doświadczeniem dzielą się sędziowie, adwokaci, radcy prawni, notariusze, którzy prowadzą własne kancelarie. Będziesz więc czerpał wiedzę i wzorce od praktyków prawa. To właśnie oni  odkrywają przed studentami mechanizmy tworzenia i sposób dokonywania wykładni przepisów prawnych. To  oni pomogą Ci nauczyć się rozumienia tekstów prawnych oraz interpretowania przepisów.

Program studiów jest dosyć napięty, a egzaminy wymagające. Godziny spędzone na zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności nie są jednak stracone. Ułatwią Wam rozpoczęcie ścieżki zawodowej. Studiując prawo na UAM przyswoich wiedzę m.in z prawoznawstwa, prawa rzymskiego, historii prawa publicznego i prawa prywatnego, prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, postępowania cywilnego, karnego, admistracyjnego, publicznego, konkurencji, prawa pracy.

 

Tak będzie wyglądać Twoja przyszła praca

W trakcie studiów odbędziesz także praktyki przygotowujące Cię do pracy w zawodzie. Spędzisz więc 120 godzin na nauce poza uczelnią (m.in. w sądach rejonowych, sądach administracyjnych, kancelariach).

-Praktyka studencka na kierunku Prawo jest realizowana na podstawie Porozumienia w sprawie studenckiej praktyki zawodowej, zawieranego pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji a podmiotem przyjmującym studenta na praktykę. Praktyki odbywane w sądach powszechnych na kierunku „prawo” odbywają się na podstawie zbiorczego porozumienia, zawieranego i ogłaszanego przez Pełnomocnika ds. praktyk. W Poznaniu praktykę można odbyć w trzech sądach rejonowych:· Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto z siedzibą przy ul. Młyńskiej 1a,·Sądzie Rejonowym Poznań –Nowe Miasto i Wilda z siedzibą przy al. Marcinkowskiego 32,·Sądzie Rejonowym Poznań –Grunwald i Jeżyce z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej nr 26. Praktyka może również zostać odbyta w dowolnym sądzie rejonowym w kraju. – informuje dr Anna Trela.

 

To nie wszystko. Praktyka może być zatem realizowana m.in. w: kancelariach, prokuraturach, sądach administracyjnych, urzędach centralnego czy terenowego organu administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego, a także u przedsiębiorców. Wystarczy, że podmioty te gwarantują realizację praktyk zgodnie z programem studiów. Konieczne jest także podpisane porozumienie.

 

Prawo na UAM to kierunek marzeń. Sprawdź dlaczego

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w nowoczesnym budynku Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu. Prawo to oczywiście kierunek oferowany przez Wydział Prawa i Administracji. Jego siedziba znajduje się w centrum Poznania, przy Alejach Niepodległości w nowoczesnym budynku o niezwykle ciekawej architekturze.

 

-W roku 2020 żeby dostać się na kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UAM, trzeba było zdobyć minimum: 75,5 pkt. Na kierunek prawo zgłosiło się 1489 osób a przyjętych zostało 220 – mówi opiekun kierunku.

 

Zastanawiasz się nad swoją karierą po zakończeniu studiów?

Studia na kierunku prawo otwierają Ci wiele możliwości:

  • zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, adwokatura),
  • w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (radcowie prawni),
  • w notariacie,
  • w administracji państwowej i samorządowej, w Policji i w wielu innych zawodach.

Jesteś też przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania gruntownej wiedzy prawniczej.

 

Studia na kierunku prawo dają  wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych, oraz uczy się  posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa też umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa.

dr Anna Trela

Chcesz wiedzieć więcej o rekrutacji?

Poznaj Wydział Prawa i Administracji