Rekrutacja na studia to czas ważnych wyborów. Zastanawiasz się jak wybrać kierunek studiów, który sprosta Twoim oczekiwaniom? Twoje zainteresowanie są tak różnorodne, że nie chcesz skupiać się na wąskiej specjalizacji. Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom. Z myślą o interdyscyplinarności powstał kierunek Liberal Arts and Sciences. 

Rekrutacja na studia: postaw na dobry kierunek

Proces decyzyjny wygląda zupełnie inaczej u każdego z Was i doskonale to rozumiemy. Być może kluczowe jest dla Ciebie wybranie kierunku studiów? Może większą wagę przykładasz do uczelni? Każda z tych decyzji jest jednak związana z Twoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. Coraz częściej chcecie, aby studia były solidnym fundamentem do dalszego rozwoju w wielu dziedzinach. Dlatego takie możliwości zapewnia kierunek oferowany jako studia licencjackie: Liberal Arts and Sciences.

Liberal Arts and Sciences to interdyscyplinarność

Kierunek oferowany przez Wydział Historyczny zapewnia rozwój w dziedzinach, które nazywane są sztukami wyzwolonymi. U jego podstaw stoi ideał artes liberales. Zgodnie z nim, każda specjalizacja powinna opierać się o szeroką wiedzę ogólną oraz zespół uniwersalnych umiejętności, a tradycyjną listę siedmiu dyscyplin wykładanych w ramach tej koncepcji (np. matematyka i astronomia) uzupełniliśmy o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, historię czy psychologię.

– Powrót do idei sztuk wyzwolonych, łączących w sobie różne obszary nauki od humanistyki do nauk ścisłych, rodzi się dziś jako atrakcyjna oraz innowacyjna propozycja, stanowiąca uzupełnienie, niekiedy fundament, a chyba częściej alternatywę do oferowanego obecnie wykształcenia, opartego o wąsko nakreślone specjalności w poszczególnych fakultetów – wyjaśnia prorektor prof. Rafał Witkowski.

Jak wyglądają studia?

Program składa się z trzech części. Na pierwszym roku studiów są zajęcia podstawowe: terminy, zagadnienia (core). Druga część to zajęcia do specjalizacyjne w ramach zajęć humanistycznych oraz związanych z naukami ścisłymi (major). Trzecim elementem programu są zajęcia, które każdy wybiera z puli przedmiotów oferowanych przez nas (electives). To umożliwi studentom rozwijanie swoich zainteresowań. Programy oferowane przez nadreńskie uniwersytety (EUCOR) oraz UAM będą podobne, dlatego łatwiejszy staje się wyjazd w ramach programu Erasmus Plus.

Rekrutacja na studia: dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek?

Liberal Arts and Sciences daje studentom wiele możliwości. Pozwala rozwinąć umiejętności miękkie oraz gwarantuje zdobycie wiedzy z wielu dziedzin nauki. Uczy analitycznego i krytycznego myślenia i przede wszystkim elastyczności oraz kreatywności. To kierunek, który stawia na nieustanny rozwój. Idea jego utworzenia sięga chęci przygotowaniu studentów do odnalezienia się na rynku pracy w tych dziedzinach, które nie wymagają certyfikowanego przygotowania.

Oczekiwania stawiane pracownikom podkreślają konieczności ich kreatywności i elastyczności, które są trudne do osiągnięcia przy zbyt wąsko prowadzonej edukacji. Podstawą wszelkiej kreatywności jest intelektualna otwartość, ciekawość poznania czegoś nieznanego oraz dążność do poszukiwania nowych rozwiązań. Doskonały przykładem tak rozumianej kreatywności jest udział humanistów w projektach IT, którzy wskazują na wykorzystywanie nowych dróg rozwoju IT, by była ona społeczne komunikatywna, użyteczna i zrozumiała dla człowieka.

Odwiedź profil FB
Rekrutacja na studia: poznaj zasady rekrutacji na Liberal Arts and Sciences
Dowiedz się więcej o kierunku

– Chcemy stworzyć nową ścieżkę, możliwość dla tych, którzy mają inne potrzeby, nie tylko strice zawodowe, ale również intelektualne i duchowe. Ten model byłby tylko uzupełnieniem oferty dydaktycznego naszego uniwersytetu. W tradycji sztuk wyzwolonych retoryka i gramatyka zawsze były łączone z matematyką czy astronomią, a wizja łączenia tych dwóch sfer (nauk humanistycznych i ścisłych) funkcjonowała przez całe wieki – mówią twórcy kierunku.