Studia to dla Ciebie czas, który chcesz wykorzystać na poznanie świata? Szukasz sposobu aby połączyć naukę z podróżami? Zapewni to wymiana studencka, którą oferujemy w wielu odsłonach! Uważamy, że nauka nie musi mieścić się w sztywnych ramach, dlatego stawiamy na rozwój wymiany akademickiej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to doskonałe miejsce dla wszystkich tych, którzy chcieliby w trakcie studiów zdobyć wyjątkowe doświadczenie i studiować w zagranicznym ośrodku akademickim. Władze uczelni starają się, aby oferta wymiany akademickiej była atrakcyjna dla studentów UAM.

UAM przygotował dla swoich studentów liczne propozycje, dzięki czemu  mogą wyjechać na drugi koniec Polski, ale też Meksyku, Chin czy do krajów bałkańskich. Obecnie funkcjonuje kilka programów oferujących wymianę studencką. Lista krajów partnerskich wydłuża się dzięki podjętym rozmowom i zawartym umowom.

W zależności od programu oraz ośrodka akademickiego pobyt studentów UAM w zaprzyjaźnionych uczelniach trwa od kilu tygodni do kilku miesięcy. W tym czasie studenci przede wszystkim kontynuują studia i uczęszczają na zajęcia. Często też uczestniczą w pracach zespołu badawczego. Natomiast w wolnej chwili poznają kulturę i zwyczaje kraju oraz zwiedzają. Wszyscy są zgodni – wymiana studencka to przygoda życia!

 

Wymiana krajowa

 

Program MOST, w którym uczestniczy UAM pozwala na roczny wyjazd do innego ośrodka akademickiego w Polsce. Studenci mają do wyboru ponad 20 uczelni, w których mogą się kształcić. To między innymi szkoły wyższe w Gdańsku, Warszawie, Kielcach czy Opolu. Pełna lista oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie programu MOST.

 

Wymiana zagraniczna

Wyjazdy zagraniczne możliwe są w ramach programu Erasmus + oraz programów oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub projektów Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Erasmus+ realizuje dwie formy wymiany akademickiej. Są to wyjazdy na studia (od 3 do 12 miesięcy) lub na praktyki (od 2 do 12 miesięcy). Studenci UAM mają do wyboru 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Macedonię Północną, Islandię, Liechtenstein, Norwegię, Turcję i Serbię.  O programie dowiesz się więcej ze strony Erasmus+.

 

Fundusz Wyszehradzki stwarza możliwość wyjazdu do krajów członkowskich Funduszu w ramach programu stypendialnego Out-Going Scholarships. Jest on skierowany do studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, a wymiana trwa 1 do 4 semestrów. Jej uczestnicy mogą wyjechać do uczelni i ośrodków badawczych w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i Ukrainie. Więcej informacji o tej wymianie studenckiej znajdziecie na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Dzięki Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej studenci UAM mogą skorzystać z propozycji wyjazdu w ramach programu CEEPUS (Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej) do Czech, Słowacji, Słowenii i innych krajów Europy Środkowej.

 

Program CEEPUS oferuje:

 

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

 

Możliwość udziału w wymianie studenckiej  zapewnia także zawarcie współpracy dwustronnej (umów bilateralnych) Polski z m.in. z Armenią, Białorusią, Bułgarią, Chinami, Czechami, Egiptem, Grecją, Izraelem, Japonią, Kazachstanem, Mongolią, Rumunią, Serbią, Słowacją, Słowenią, Tajwanem, Ukrainą, Węgrami, Wietnamem, Turcją czy, Meksykiem.

 

Wyjazdy w mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – szczegóły zależą od podpisanego porozumienia. Informacje o wymianie studenckiej w ramach NAWA są szczegółowo opisane na stronie Agencji.