Rekrutacja 2023 rozpocznie się 1 czerwca. O tym terminie informujemy Cię od pewnego czasu. Możemy podzielić się z Tobą kolejnymi ważnymi datami. Jest już harmonogram procesu rekrutacji!

Rekrutacja 2023: harmonogram

Rekrutacja to kilkuetapowy proces. Poszczególne kroki musisz wykonać w odpowiednim czasie. Dlatego każdy kandydat na studia czeka na harmonogram rekrutacji. W poprzednim poście publikowaliśmy poszczególne etapy naboru. Dziś dzielimy się z Tobą deadlinami. Ich przestrzeganie jest konieczne, aby dostać się na studia na UAM. Jakie widełki czasowe obowiązują w tym roku?

Rekrutacja 2023: Rejestracja i zapisy

Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji będzie możliwe od 1 czerwca. Ostatni dzień na rejestrację konta to 11 lipca. Do 11 lipca musisz także dokonać zapisu na kierunek | specjalność. To też deadline na opłacenie zapisu. Dotyczy to kandydatów podlegających postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I (nowa matura) i II (stara matura).

11 lipca to także ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do Systemu Internetowej Rekrutacji. Jeśli składasz w rekrutacji dokumenty uzyskane za granicą, także masz czas na to do 11 lipca.

Od 12 do 14 lipca będą trwały natomiast egzaminy wstępne. Jeśli wybrałeś kierunek, który przewiduje egzamin, to z wyprzedzeniem otrzymasz informację o dacie egzaminu między 12 a 14 lipca.

Listy rankingowe i ogłoszenie wyników

W procesie rekrutacji najważniejszy będzie dla Ciebie moment ogłoszenia wyników. Decyzję o tym, czy zostaniesz przyjęty na studia poznasz 18 lipca o godzinie 0:00. 

Między 18 a 21 lipca, a dokładniej do 21 lipca do godziny 23:59 kandydaci muszą odnieść się do wyników postępowania kwalifikacyjnego. Na szczęście wszystkie procedury odbywają się online przez SIR:

  • jeśli otrzymasz informację o zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia, do 21 lipca musisz złożyć w SIR dokumenty. Wystarczą ich skany (oryginały dostarczysz do Biura Obsługi Studenta w październiku);
  • jeśli otrzymasz informację o zakwalifikowaniu się do przyjęcia na studia, ale chcesz z nich zrezygnować, do 21 lipca musisz złożyć w SIR rezygnację;
  • jeśli otrzymasz informację, że nie zakwalifikowałeś się do przyjęcia na studia, ale nadal chcesz studiować na UAM, do 21 lipca możesz w SIR złożyć oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania.

Rekrutacja na studia to proces, ale harmonogram publikujemy z  dużym wyprzedzeniem, aby każdy kandydat miał czas na przygotowanie się do niego.