Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie tylko kształci studentów. Uczelnia oferuje także udział w wydarzeniach lokalnym społecznościom. Takimi wydarzeniami są między innymi wykłady otwarte. 6 grudnia odbędzie się jeden z takich wykładów.

Spotkanie zostało przygotowane przez Wydział Matematyki i Informatyki i będzie na nim mowa o ChatGPT. Prelegentem będzie prof. UAM dr hab. Filip Graliński. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia w Salonie Mickiewicza pod Kopułą na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej przy ulicy Fredry 10. Pełny tytuł wykładu brzmi „ChatGPT i spółka, czyli jak przerzucić most między językiem a nauką”.

Czego dowiesz się ze spotkania?

Podczas wykładu przedstawione zostaną duże statystyczne modele uczenia maszynowego, który ucieleśnia wiedzę o języku, otaczającym świecie, faktach historycznych, prawach fizyki, pojęciach matematyki, konwencjach społecznych itp. W ostatnich latach dokonano dużego postępu w zakresie komputerowego modelowania języka naturalnego, będącego podstawowym środkiem komunikacji między ludźmi. Obecnie najbardziej znanym modelem języka jest ChatGPT, istnieje jednak wiele innych, mniej lub bardziej wyspecjalizowanych.

W trakcie wykładu omówione zostaną teoretyczne i praktyczne podstawy działania dużych modeli języka. Zostanie pokazane, jak można było urzeczywistnić ideę komputerowego modelowania języka za pomocą pojęć oraz metod takich działów matematyki, jak statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, teoria informacji, analiza matematyczna, algebra liniowa czy geometria. Przedstawiane pojęcia i metody będą ilustrowane przykładami.

Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie ograniczeń modeli języka oraz przedstawienie metod oceniania ich jakości, zarówno zautomatyzowanych, jak i tych wymagających zaangażowania człowieka.