Sprawdzając informację o UAM dowiedziałeś się o konsorcjum EPICUR i chcesz dowiedzieć się więcej? Zastanawiasz się, czy w ramach tej inicjatywy także studenci odnoszą korzyści? Zróbmy więc szybki przegląd!

Czym zajmuje się konsorcjum?

Zacznijmy od samej inicjatywy. EPICUR to konsorcjum dziewięciu uniwersytetów z siedmiu krajów. Po trzech pilotażowych latach działalności i realizacji dziesiątek projektów konsorcjum, do którego należy UAM otrzymało dofinansowanie na kolejne lata.

EPICUR powstał jako przestrzeń, w której studenci, doktoranci i pracownicy naukowi będą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności bez barier i ograniczeń, także tych związanych z mobilnością. Aby móc realizować ten cel konsorcjum stworzyło wirtualny kampus (Inter-University Campus), który umożliwił prowadzenie zajęć. Umożliwia on też udostępnianie informacji o ofercie dydaktycznej. Zapewnia także narzędzia pozwalające przeprowadzić i nadzorować zajęcia.

EPICUR 2.0 – co dalej?

Dzięki dalszemu finansowaniu konsorcjum możliwe jest realizowanie kolejnych projektów, takich jak EPICUR Research czy EPICommunity. Czy będą przydatne studentom? EPICommunity to platforma, która ma umożliwić tworzenie własnych siatek networkingowych. Pozwoli też wymieniać się doświadczeniem, a przede wszystkim w prosty sposób znaleźć zagranicznych partnerów do wspólnych realizacji projektów grantowych czy staży.

Zyski dla społeczności UAM

Dzięki konsorcjum UAM nawiązał także bezpośrednie współprace z europejskimi ośrodkami naukowymi. Dobrym przykładem jest projekt realizowany przez politechnikę w Karlsruhe i UAM. Taką współpracę podjął też Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Anglistyki, Wydział Historii i CZT.

Do studentów została skierowana oferta wymiany. W wakacje 2022 roku w Salonikach odbywała się szkoła letnia w ramach „EPICUR Entrepreneurial Lab”, podczas której uczestnicy — w duchu zrównoważonego rozwoju — opracowywali innowacyjne rozwiązania w oparciu o patenty i technologie wypracowane przez Instytut Technologii w Karlsruhe i Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach. Także w tym roku duński Uniwersytet Odense zaproponował studentom udział w „Sustainability Academy”, w trakcie której szukano odpowiedzi na pytanie w jaki sposób tworzyć zrównoważone miasta przyszłości. Z kolei wiosną 2022 roku w Wiedniu swoje pierwsze fizyczne spotkanie miał Student Board.

Dzięki inicjatywie EPICUR na UAM jest kierunek Liberal Arts and Sciences, którego absolwenci uzyskać mogą tytuł „European Bachelor of Liberal Arts and Sciences”.

 

Przeczytaj cały tekst na stronie uniwersyteckie.pl