Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej to wspólna płaszczyzna dla nauk ścisłych i nauk społecznych. Pracownia to inicjatywa wydziałów Fizyki i Studiów Edukacyjnych.

Jakie badania będą prowadzone w laboratorium?

Nowe laboratorium będzie sprzyjało rozwojowi neuronauki. Pomysłodawca projektu, prof. Michał Klichowski wyjaśnia, że neuronauka w sposób nieinwazyjny pozwala zajrzeć do mózgu i poznać procesy w nim zachodzące. Międzywydziałowe Laboratorium Neuronauki Poznawczej z pewnością ułatwi realizację projektów badawczych z zakresu biofizyki, psychoakustyki, biopsychologii czy neuropedagogiki.

– W laboratorium będą prowadzone badania dotyczące funkcjonalnej organizacji mózgu człowieka z wykorzystaniem metod przezczaszkowej stymulacji mózgu do wspomagania procesu uczenia się – mówi prof. Roman Gołębiewski, dziekan Wydziału Fizyki. – Planowane są również badania z zakresu akustyki, w których przeprowadzone zostaną różnorakie neurotesty i neuropomiary, a także badania neuronaukowe, z analizami akustycznymi stosowanych w nich bodźców.

Specjalistyczny sprzęt ułatwi pracę

Miejsce zostało wyposażone w aparaturę prof. Michała Klichowskiego z WSE, m.in. medyczny aparat EEG z pełnym oprogramowaniem, aparat do neurofeedbacku, stymulator mózgu typu tDCS, a także dwa wysokiej klasy komputery kontrolujące eksperymenty wraz z licznymi pakietami testów psychologicznych i dedykowanymi im padami.