Przy Collegium Geographicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstaje demonstracyjny ogród klimatyczny. Ma on służyć studentom podczas zajęć, ale będzie też dostępny dla osób spoza UAM. Co znajdzie się w tym ogrodzie?

Trwają prace nad stworzeniem przestrzeni, w której prezentowane będą rozwiązania pozwalające mieszkańcom adaptować się do zmian klimatu. Znajdą się w niej ogrody deszczowe, zielone dachy, łąki kwietne czy ogrody wertykalne. Pomysł narodził się w trakcie realizacji innego projektu.

Jak projekt stworzył projekt

W poprzednich latach Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej realizował działania w ramach projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action). Były to liczne warsztaty oraz szkoła letnia. To właśnie wtedy pojawił się pomysł nauki poprzez doświadczenie. Demonstrowanie rozwiązań pozwalających adaptować się do zmian klimatu ułatwi ich zrozumienie. Koncepcja edukacyjnego ogrodu klimatycznego powstała na podstawie projektów opracowanych przez studentów.

Miejsce dla każdego

Ogród ma być dostępny nie tylko dla studentów i pracowników, jako element realizowanych zajęć, ale również dla mieszkańców. Dodatkową jego funkcją ma być stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku w przerwach od zajęć.

Finansowanie

Projekt UAM otrzyma finansowe wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach wsparcia edukacji ekologicznej. Kwota pomocy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 127 500 zł. Na wkład własny w projekt składają się środki wygospodarowane przez Rektorkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.