Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest partnerem projektu rozwojowego DARIAH-PL. To największe konsorcjum naukowe polskiej humanistyki. Tworzy je 16 instytucji naukowych. Jaki jest cel konsorcjum? Jakie są korzyści tej współpracy?

Po pierwsze: infrastruktura

Projekt trwał trzy lata i właśnie dobiega końca. Jego liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Celem była natomiast właśnie budowa infrastruktury Dariah.lab.  Obejmuje ona narzędzia sprzętowe i programowe, które wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe z różnych dziedzin humanistyki i nauk o sztuce. Infrastruktura ta ułatwi i usprawni prowadzenie badań. Jakich?

DARIAH-PL na UAM

Powstała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu infrastruktura badawcza Dariah.lab umożliwia pracę z materiałami multimedialnymi obejmującymi zasoby tekstowe, muzyczne, wizualne i przestrzenne (np. zabytki).

Jak badać komunikację za pomocą gestów? Co dzieje się w naszym mózgu, gdy słuchamy muzyki? W jaki sposób digitalizować materiały archiwalne albo stworzyć wirtualne biurko? Efekty tych badań możesz poznać odwiedzając laboratoria powstałe w ramach projektu Dariah.lab na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na UAM powstało sześć modułów infrastruktury cyfrowej Dariah.lab. Sprawdź.

 

Przeczytaj więcej o projekcie