A Ty czym kierujesz się, wybierając uczelnię? 

W ankietach rekrutacyjnych, które wypełniają kandydaci na studia, często pojawia się argument wymiany akademickiej. Dla kandydatów jest to powód, dla którego wybrali Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub też pierwsze skojarzenie z uczelnią: rozbudowana oferta wymiany akademickiej. Zatem, co oferujemy studentom?

Erasmus

Oczywiście najbardziej znaną mobilnością są wyjazdy z programu Erasmus. Nic dziwnego, oferta jest różnorodna i wciąż aktualizowana. Na każdym wydziale znajduje się koordynator tego programu, który wspiera studentów na etapie aplikowania. Nasi studenci mogą wybierać spośród kilkudziesięciu ofert. Wszystko zależy od ich potrzeb. Są to wyjazdy na studia (od 3 do 12 miesięcy) lub na praktyki (od 2 do 12 miesięcy) do 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i Serbii.

Edukacja

Kolejny program, w którym uczestniczy UAM to Edukacja. Uczelnia otrzymała środki na realizację mobilności z następującymi partnerami:

  • Reykjavik University
  • University of Bergen
  • University of Agder
  • The Artic University of Norway.

Aplikować mogą studenci I, II oraz III stopnia w momencie, gdy na stronie programu pojawia się informacja o naborze.

Umowy dwustronne

Atrakcyjną propozycją wymiany studenckiej jest oferta wypracowana przez UAM. Mowa o liście umów dwustronnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma ponad 300 partnerów wymiany akademickiej na całym świecie. Umowy te umożliwiają wymianę studentów – wyjazd na jeden lub dwa semestry w celu odbycia części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć. W bazie znajduje się 110 umów z ośrodkami w krajach UE oraz 228 porozumień z instytucjami w krajach poza UE. W specjalnej zakładce znajdziesz aktualne oferty.

Zasady uczestnictwa w wymianie (na podstawie umowy dwustronnej)

Aktualne oferty wymiany

MOST

Uniwersytet należy także do programu umożliwiającego studentom wyjazdy do innego ośrodka akademickiego w Polsce. W programie znajduje się ponad 20 polskich uczelni. Można aplikować o wymian trwającą semestr, a nawet rok akademicki.

Jakie są korzyści wymiany?

Wymiana akademicka to nie tylko szansa na podniesienie kompetencji językowych, ale także możliwość prowadzenia badań. Studenci UAM coraz częściej decydują się wyjazdy, aby zebrać niezbędne materiały do badań. To szansa na zdobycie cennych źródeł bibliograficznych do prac czy okazja do nawiązania kontaktu z autorem prac, czy ekspertem w interesującej nas dziedzinie.