Myślisz o pracy z dziećmi? W trakcie studiów chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci pracę z przedszkolakami, ale też starszymi dziećmi, a nawet młodzieżą? Wydział Studiów Edukacyjnych przygotował kompleksową ofertę. Na liście znajduje się 35 kierunków i specjalności. Poznaj je lepiej!

Pedagogika i pedagogika specjalna to studia, które przygotują Cię do roli pedagoga, nauczyciela, doradcy. Zależy, którą specjalność wybierzesz. Poświęć kilka minut, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie niosą ze sobą Twoje wybory.

Pedagogika specjalna: studia 5-letnie

To kierunek prowadzony w formule jednolitych studiów magisterskich. Po pięciu latach nauki uzyskujesz tytuł magistra i uprawnienia do pracy w zawodzie. Umożliwi Ci to pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnością intelektualną. Nauczymy Cię, jak prowadzić indywidualne i zespołowe zajęcia edukacyjne i terapeutyczne oraz jak projektować system wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie studiów dowiesz się, jak organizować proces dydaktyczny oraz koordynować działania w placówkach edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas zajęć będziesz zajmował się też interdyscyplinarną analizą prawidłowości i zaburzeń rozwojowych, możliwości edukacyjnych i rehabilitacyjnych (rehabilitacja pedagogiczna, społeczna, zawodowa) osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dowiedz się więcej o kierunku

Pedagogika specjalna, logopedia

Jeśli wiesz, że doskonale odnajdziesz się w pracy logopedy, możesz wybrać specjalność, która Cię do tej roli przygotuje. Najpierw przyswoisz sporo teorii, aby uzupełnić wiedzę z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Dowiesz się, jakie działania profilaktyczne możesz podejmować oraz jak prowadzić terapię zaburzeń mowy osób z zaburzeniami kompetencji językowej i komunikacyjnej, w szczególności z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, z zaburzeniami słuchu. Po ukończeniu studiów będziesz samodzielnie konstruował indywidualne programy logopedyczne.

W trakcie pięciu lat zostaniesz przygotowany do pracy w zespole wielospecjalistycznym. Zdobędziesz umiejętności współpracy z rodziną i szerszym środowiskiem: w tym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi osoby niepełnosprawne i wymagające szczególnej pomocy. Nauczymy Cię, jak prowadzić indywidualne zajęcia kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia.

Dowiedz się więcej o kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia odbywają się w formule pięcioletnich studiów magisterskich. Jako absolwent tego kierunku zyskasz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ale też nauczyciela języka obcego w przedszkolach i klasach I-III. Podczas zajęć dowiesz się, jak kreować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pokażemy Ci najnowsze polskie i światowe tendencje w tym zakresie. Poznasz teorię dotyczącą psychopedagogicznej i korekcyjno-kompensacyjnej diagnozy oraz metody umożliwiające te działania w praktyce.

Dowiedz się więcej o kierunku

Pedagogika na UAM: specjalności na I stopniu

Doradztwo zawodowe i personalne

Dobrze czujesz się w roli doradcy? Z łatwością porozumiewasz się z drugim człowiekiem i rozumiesz jego potrzeby? W dodatku planowanie sprawia Ci przyjemność? Po tej specjalności możesz zostać doradcą zawodowym i zająć się planowaniem karier edukacyjno-zawodowych. Mało tego, będziesz miał kwalifikacje, aby doradzać innym w sprawie ich rozwoju zawodowego. Uzyskasz kompetencje do pracy w publicznych służbach zatrudnienia, instytucjach świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, działach personalnych organizacji, firmach szkoleniowych. Nauczysz się również zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwi Ci to przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Po trzech latach nauki uzyskasz również:

    • umiejętności z zakresu diagnostyki w doradztwie zawodowym i personalnym oraz metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego;
    • umiejętności opracowywania, realizacji i ewaluacji pracy w zespole projektowym i szkoleniowym;
    • umiejętności projektowania i realizacji wsparcia doradczego dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dla osób dorosłych.
Dowiedz się więcej o kierunku

Edukacja medialna i zajęcia komputerowe

Badania pokazują, że coraz młodsze dzieci korzystają z mediów cyfrowych: potrafią je intuicyjnie obsługiwać, ale nie radzą sobie z dekodowaniem komunikatów medialnych, ich oceną czy zdroworozsądkowym wykorzystywaniem. Potrzeba zatem pedagogów, którzy pomogą dzieciom rozwinąć kompetencje cyfrowe, czyli osób, które nie tylko posiadają wiedzę z zakresu technicznej obsługi mediów w tym — wczesnego dziecięcego programowania, ale także z zakresu dydaktyki edukacji medialnej, pedagogicznych aspektów mediów oraz psychologii poznawczej i rozwojowej dzieci. Nauczymy Cię, między innymi, tworzenia projektów, planów i scenariuszy pracy pozwalających realizować zajęcia z wykorzystaniem mediów cyfrowych.

Dowiedz się więcej o kierunku

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Chcesz zostać opiekunem i wychowawcą? Czujesz, że wspieranie swoich podopiecznych w trudnych sytuacjach, to zadanie dla Ciebie? Dzięki tej specjalności dowiesz się, jak pomagać osobom w różnym wieku (tj. dzieci, młodzieży, osobom dorosłym, także starszym) znajdującym się w trudnym położeniu życiowym, jak również przeżywającym szczególne trudności oraz pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych. Nauczymy Cię podstaw, czyli planowania, organizowania działań opiekuńczych i wychowawczych. Do zadań tych należy wspomaganie podopiecznych i wychowanków w funkcjonowaniu poprzez niwelowanie, korygowanie nieprawidłowości oraz zapobieganie ich powstawaniu. Poznasz teorię pomocy i praktykę pomagania oraz metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą i w przypadkach indywidualnych. W trakcie specjalności nauczysz się korygowania zaburzeń w funkcjonowaniu i rozwoju.

Dowiedz się więcej o kierunku

Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Masz głowę pełną pomysłów, chcesz promować różne ciekawe inicjatywy lub sam je organizować? Rozpiera Cię energia i chęć do działania? Uwielbiasz pracę z ludźmi i wiążesz z tym swoją przyszłość? Te studia stworzą Ci możliwość nabycia profesjonalnej wiedzy i wielu umiejętności pracy na różnych poziomach: z jednostkami, z grupami i ze społecznościami lokalnymi. Absolwenci tej specjalności to działacze, którzy potrafią kreować i moderować zmiany, a także inspirować, motywować, angażować i wspierać. To właśnie Ty staniesz się inspiracją dla innych; osobą, dzięki której mogą zmienić swoje podejście do życia.

Dowiedz się więcej o kierunku

Resocjalizacja

Nie boisz się wyzwań w pracy pedagoga? Uważasz, że praca z osobami „na zakręcie życia” przyniesie Ci satysfakcję? Na tych studiach otrzymasz solidne podstawy do jej wykonywania. Poznasz prawo karne i penitencjarne oraz współczesne systemy resocjalizacji i problemy przestępczości nieletnich. Dowiesz się, jak identyfikować, diagnozować i rozwiązywać problemy w środowisku lokalnym, jak i instytucjach zamkniętych. Bez trudu odnajdziesz się w pracy zespołowej, podejmując różne role. Po ukończeniu studiów będziesz w stanie samodzielnie projektować oddziaływania resocjalizacyjne.

Dowiedz się więcej o kierunku

Socjoterapia i promocja zdrowia

Obejmuje dwa obszary tematyczne i kompetencyjne:

  • Socjoterapię, czyli grupową formę pomocy psychopedagogicznej. Jest to metoda pracy skierowana do dzieci i młodzieży z grup ryzyka i/lub przejawiających trudności i/lub zaburzenia w funkcjonowaniu psychospołecznym. Jej celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym: pomoc i wspieranie ich w realizacji zadań rozwojowych, radzeniu sobie z kryzysami i trudnościami, zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie funkcjonowania psychospołecznego,
    a także stwarzanie dzieciom takich warunków (doświadczeń społecznych), aby umożliwić im zmianę przekonań, zachowań i odreagowanie emocjonalne (cel terapeutyczny).
  • Promocję zdrowia, czyli proces i działania umożliwiające zwiększenie kontroli nad zdrowiem (utrzymaniem i poprawą) i stylem życia.
Dowiedz się więcej o kierunku