Poznaliśmy właśnie wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. To najbardziej prestiżowy ranking w kraju. Z dumą ogłaszamy, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się w najlepszej trójce uniwersytetów w kraju. 

W zestawieniu wszystkich uczelni UAM zajął 4 miejsce, za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Warszawską. Ranking Szkół Wyższych prowadzony przez Perspektywy to także ranking kierunków oferowanych przez polskie uczelnie. Po raz kolejny możemy pochwalić się kierunkami uznanymi za najlepiej prowadzone w kraju. Są to:

  • archeologia,
  • administracja,
  • filologia angielska,
  • gospodarka przestrzenna,
  • pedagogika,
  • turystyka i rekreacja.

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych i najlepszych uczelni w kraju – komentuje Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska – Jesteśmy uniwersytetem europejskim i badawczym. Naszą mocną stroną zawsze była znakomita kadra naukowa, co potwierdzają wysokie oceny dla sześciu kierunków. Od kilkunastu lat znajdujemy się wśród trzech najlepszych uniwersytetów w kraju. Ten wynik z jednej strony nas cieszy, z drugiej daje impuls do dalszych starań. Pamiętajmy jednak, że trudno nam jako uniwersytetowi klasycznemu, konkurować z uczelniami technicznymi. Na UAM mamy bogatą ofertę kierunków i specjalności, która jest stale poszerzana o ofertę studiów w języku angielskim. Chcemy przyciągać najlepszych, którym już od I roku proponujemy udział w unikatowym w skali kraju systemie grantów dla studentówWiem, że warto studiować na UAM. Oczywiście gratuluję zarówno tym, którzy nas wyprzedzili, jak i wszystkim uczelniom, które odniosły sukces w tegorocznym Rankingu – dodaje Rektorka UAM.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych polskich uczelni Uczelnia znajduje się w gronie 1000 najlepszych uczelni na świecie, co potwierdzają wyniki czołowych rankingów instytucjonalnych: rankingu szanghajskiego, QS, Times Higher Education (1001-1200) i US News.

W wiodącej dla siebie dziedzinie – Arts & Humanities – UAM utrzymuje swoją mocną pozycję w dyscyplinach: lingwistyce i filologii angielskiej.