Od zawsze chciałeś dzielić się wiedzą z innymi a przy okazji pomagać osobom ze specjalnymi potrzebami? Nie jesteś obojętny na drugiego człowieka? Pedagogika specjalna oferowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to kierunek dla Ciebie.

 

Pedagogika specjalna to studia 5-letnie, które kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. To studia jednolite, co oznacza, że tylko raz piszesz pracę podsumowującą całe 5 lat nauki.

Przygotujemy Cię do wybranej ścieżki zawodowej

Oczywiście, w trakcie studiów wybierzesz specjalność, w której chcesz się kształcić, a w przyszłości pracować. Warto jednak, żebyś wiedział już dziś, że jeśli zdecydujesz się na specjalność z logopedii, rekrutujesz się na ten kierunek ze specjalnością. W tym przypadku oprócz wyników z matury, ważne też są predyspozycje, które sprawdza komisja w trakcie egzaminu wstępnego.

– Studia pięcioletnie magisterskie na kierunku pedagogika specjalna dedykowane są osobom, które myślą o pracy jako pedagog specjalny. W ramach studiów mogą  wybrać jedną z trzech specjalności – zachęca prorektor ds. studenckich i organizacji kształcenia, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak. – Kształcimy pedagogów specjalnych, zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia nauczycieli-pedagogów specjalnych – dodaje.

 

Podstawy to klucz do sukcesu

Wszyscy studenci I roku przez pierwsze trzy semestry spotykają się na wspólnych wykładach i ćwiczeniach, które pozwolą przyswoić podstawową wiedzę. Kolejne semestry spędzają na zajęciach w ramach specjalności.

–  Program studiów obejmuje zarówno zajęcia ogólnopedagogiczne, przedmioty z zakresu pedagogiki specjalnej, jak i przedmioty specjalnościowe – praktyczne – wyjaśnia prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak.

Wybierz własną drogę

Jeśli już wiesz, że pedagogika specjalna to studia dla Ciebie, ale wciąż wahasz się nad swoją przyszłością zawodową, dowiedz się więcej o proponowanych specjalnościach.

 

Edukacja i rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnością: zostaniesz przygotowany do pracy edukacyjnej, ale też rehabilitacyjnej z uczniami z niepełnoprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z nimi. Pokażemy Ci jak opiekować się, wychowywać, wspierać rozwój i edukować takie osoby. Możesz też zostać koordynatorem tych działań w placówkach – przekażemy Ci wiedzę potrzebną do tego.

Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym: przygotujemy Cię do wsparcia dzieci i młodzieży, które mają trudności w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Pokażemy Ci jak wspierać ich na rynku pracy, życiu społecznym, ale też pomóc w uczeniu się i przyswajaniu wiedzy.

Logopedia:  przygotujemy Cię do pracy z uczniem i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będziesz gotowy rozwiązać jego problemy związane z wymową, a także postawić trafną diagnozę problemu. W trakcie studiów pokażemy Ci jak zostać członkiem wielospecjalistycznego zespołu i współpracować z szerszym środowiskiem.

 

Co z przyszłością po studiach?

Zależnie od wybranej specjalności, pojawiają się możliwości zawodowe odpowiadające nabytym kompetencjom. Dla każdej ze specjalności to kilkanaście miejsc pracy w różnym charakterze. Dlatego wskażemy tylko miejsca: placówki oświatowo-wychowawcze, placówki opieki, wychowania i rehabilitacji, placówki socjalne i służby zdrowia, oświatowe agendy samorządowe i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne, placówki edukacyjne, placówki edukacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością  intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi z nią.

 

To kierunek prowadzony przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Siedziba wydziału znajduje się w kampusie Ogrody. Lokalizacja przy obrzeżach Poznania, sprawia, że kampus cieszy studentów sąsiedztwem terenów zielonych.

Poznaj Wydział Studiów Edukacyjnych!

Dowiedz się więcej o rekrutacji na kierunku pedagogika specjalna!