Kierunki humanistyczne w ofercie UAM znajdziesz na sześciu wydziałach. Są to między innymi: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Archeologii i Wydział Filozoficzny. Poznaj ich propozycje. 

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Etnologia (studia I stopnia | studia II stopnia)

W trakcie studiów zdobędziesz kompetencje do współpracy międzykulturowej, z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Wykształcisz też umiejętność organizacji pracy i animacji różnych grup (społecznych, etnicznych, zawodowych), a także proponowania własnych pomysłów. Studia drugiego stopnia pozwolą Ci zdobyć wiedzę na temat zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form.

Będziesz przygotowany do pracy zawodowej w instytucjach kulturalnych (w tym w muzeach), oświatowych, turystycznych, mediach i wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing) oraz gdzie potrzebna jest umiejętność kontaktu z innymi ludźmi (samorządy lokalne i społeczności lokalne, pogranicza kulturowe, praca z uchodźcami, imigrantami).

Kulturoznawstwo (studia I stopnia | studia II stopnia)

To kierunek interdyscyplinarny, który zapewni Ci szerokie perspektywy teoretyczne, a jednocześnie przygotuje do pełnienia różnorakich ról zawodowych związanych z działalnością kulturalną. Program studiów zawiera przedmioty fakultatywne – wybierane przez studenta, zebrane w czterech zestawach tematycznych: kultura popularna, krytyka artystyczna, animacja kultury, kultura partycypacji i aktywizmu.

Osiągniesz kompetencje społeczne które otworzą Ci możliwości współpracy, również międzynarodowej, z organizatorami i twórcami kultury. Dowiesz się, jak organizować pracę różnych grup oraz realizować zespołowe projekty kulturalne i własne innowacyjne pomysły.

Wiedza o teatrze (studia I stopnia)

Chcesz poznać i zrozumieć przemiany zachodzące w coraz silniej steatralizowanej kulturze współczesnej? Program kierunku łączy rozmaite punkty widzenia różnych dyscyplin – muzykologii, antropologii kultury, filozofii, historii sztuk, psychologii, socjologii oraz wiedzy o mediach. Zajęcia podzielone są na ścieżki tematyczne rozwijające różne kompetencje:

  • dramaturgia i krytyka,
  • historia teatru,
  • praktyki społeczno-artystyczne i kuratorskie,
  • audiosfery,
  • terytoria humanistyki.

Będziesz mógł tworzyć własne przedsięwzięcia zarówno podczas zajęć, jak i w Teatrologicznym Kole Naukowym oraz w ramach festiwalu Nowa Siła Kuratorska.

Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa (studia II stopnia)

Studia prowadzone są w języku angielskim. Zdobędziesz pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących we współczesnym życiu kulturalnym, a także narzędzia niezbędne do rozpoznawania, analizowania i interpretowania nowych praktyk kulturowych. Poznasz też specyfikę rozwoju różnych dziedzin europejskiej kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem form sztuki współczesnej. Nauczysz się krytycznie interpretować i twórczo wykorzystywać teorie i podejścia badawcze charakterystyczne dla kulturoznawstwa w nietypowych sytuacjach zawodowych.

Etnologia, specjalność Cultural Differences and Transnational Processes (studia II stopnia)

Jeśli zdecydujesz się na dwuletnie studia w języku angielskim na kierunku antropologia społeczna i kulturowa dołączysz do międzynarodowego programu CREOLE (Cultural Differences and Transnational Processes). W trakcie nauki koncentrować będziesz się głównie na zmianach i wyzwaniach Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnictwo w sieci CREOLE stworzy Ci możliwości studiowania i prowadzenia badań przez dwa semestry w instytucjach antropologicznych w Maynooth, w Wiednu, Lyonie, Bernie, Lublanie lub w Barcelonie.

Media interaktywne i widowiska (studia II stopnia)

Jeśli interesujesz się współczesną kulturą cyfrową, sztuką interaktywną, grami wideo, działaniami krytycznymi wykorzystującymi technologie – to te właśnie studia są dla Ciebie niepowtarzalną okazją rozwinięcia wiedzy i zdobycia profesjonalnych kompetencji. Większość zajęć ma charakter projektowy i skupia się na realizacji projektów zespołowych, umiejętności prowadzenia krytycznych dyskusji oraz prototypowaniu adekwatnych rozwiązań dla współczesnych problemów kulturowych, cyfrowych, społecznych, środowiskowych.

Wydział Archeologii

Archeologia (studia I stopnia | stopnia II stopnia)

Czas studiów będzie dla Ciebie nie tylko czasem zdobywania wiedzy i doświadczenia, ale także wielką przygodą. Wiedzę będziesz zdobywać od naukowców o międzynarodowym doświadczeniu. W badaniach skoncentrujesz się na pradziejach i okresie średniowiecznym w Polsce i Europie oraz archeologii basenu Morza Śródziemnego. W programie studiów wykorzystano bardzo szeroko doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, geografii oraz nauk ścisłych.

Studia II stopnia pozwolą Ci na nabycie zróżnicowanych i szerokich kompetencji, które służą nie tylko do sprawnego uprawiania zawodu archeologa, ale również ułatwią radzenie sobie na współczesnym rynku pracy. Bycie archeologiem to, obok sprawnego i kompetentnego odczytywania przeszłości, także umiejętność interdyscyplinarnej współpracy z badaczami różnych dyscyplin, których doświadczenia są często wykorzystywane na wspólnym polu interpretacji.

Wydział Filozoficzny

Filozofia (studia I stopnia | studia II stopnia)

Jeżeli bliskie są Tobie pytania: Co jest słuszne? Jak być powinno? To te studia są dla Ciebie! Filozofia to nie tylko umiejętność logicznego myślenia, ale i wiedza o co i jak pytać.

Program studiów filozoficznych pozwoli Ci udoskonalić umiejętności interpretowania i analizy fenomenów świata kultury, polityki czy nowych technologii. Przygotujemy Cię do bycia nowoczesnym humanistą z szeroką wiedzą na temat klasycznych problemów filozoficznych. Jeśli nie zadowalają Cię proste i łatwe odpowiedzi, to mamy studia stworzone dla Ciebie. Studiując filozofię poszerzysz horyzonty i zdobędziesz niezbędne umiejętności, by z łatwością odnaleźć się w zawodach wymagających oczytania oraz wszechstronnych kompetencji. Wyrazisz siebie i zostaniesz lepiej zrozumiany!

Filozofia, specjalność komunikacja społeczna (studia I stopnia)

Chcesz skutecznie komunikować się we współczesnym świecie? Pragniesz lepiej zrozumieć otaczający Cię świat? Komunikacja społeczna przygotuje Cię do bycia aktywnym uczestnikiem społeczeństwa informacyjnego! Program studiów łączy w sobie refleksję filozoficzną z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych. Informacja i komunikacja to słowa klucze do współczesnego świata. Pomożemy Ci zyskać szerokie horyzonty myślowe i pokażemy jak kreować wizerunek, zarządzać zasobami informacyjnymi oraz budować sieci kontaktów społecznych.