Studia na UAM to prawie 200 propozycji kierunków i specjalności. Różnorodność kierunków sprawia, że studia znajdą dla siebie umysły ścisłe i dusze humanistyczne. Dziś chcemy Wam polecić geografię. To studia na UAM o bardzo praktycznym charakterze.

Co warto wiedzieć o kierunku?

 • Zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych.
 • Umożliwia szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek – środowisko.
 • Zapewnia studentom możliwość rozwijania wiedzy ze wszystkich działów geografii.
 • Rozwija również wiele umiejętności badawczych, takich jak m.in. gromadzenie i przetwarzanie materiału empirycznego za pomocą nowoczesnych technik komputerowych np. GIS.
 • Ważną częścią studiów są także ćwiczenia terenowe, podczas których studenci mają możliwość poznania różnych regionów Polski i ich zróżnicowania geograficznego

Studia na UAM: dlaczego warto wybrać geografię właśnie u nas?

 • Studia umożliwiają zapoznanie się z różnymi zjawiskami  i procesami w środowisku geograficznym, także podczas ćwiczeń terenowych w różnych regionach Polski.
 • Studenci nabywają umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych systemów informacji geograficznej (GIS).
 • Studia dają możliwość jednoczesnego realizowania modułu edukacyjnego i zdobycia kompetencji nauczyciela.
 • Studenci mogą doskonalić swoje umiejętności praktyczne w stacjach terenowych realizujących monitoring środowiska przyrodniczego w Storkowie na Pomorzu Zachodnim, na Wolinie, Morasku, a nawet w stacji polarnej na Spitsbergenie.

Studia na UAM, a przyszłość zawodowa

Możliwość pracy w:

 • wydziałach ochrony środowiska i planowania przestrzennego
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • instytucjach związanych z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, np. Parki Narodowe, stacje ekologiczne
 • ośrodkach analityczno- badawczych, np. zajmujących się badaniami atmosfery, hydrosfery, bądź badaniami społecznymi, statystycznymi
 • szkole jako nauczyciele geografii i przyrody (po zrealizowaniu bloku pedagogicznego)

Dowiedz się więcej o kierunkach: