UAM oferuje studia I i II stopnia na kierunku muzykologia. Warto dodać, że program studiów magisterskich jest unikatowy w skali kraju. W dodatku rekrutacja na studia II stopnia nie jest tak skomplikowana, jak może się wydawać.

Muzykologia: studia II stopnia

Nie musisz być absolwentem muzykologii, nie musisz znać nut i nie musisz grać na instrumencie. Jak to możliwe? Podczas studiów II stopnia chcemy wyposażyć Cię w pogłębioną wiedzę o muzyce artystycznej, popularnej i tradycyjnej oraz umiejętność analizy i interpretacji zjawisk muzycznych z różnych perspektyw badawczych, a zwłaszcza: antropologicznej, estetycznej, socjologicznej, historycznej, psychologicznej, kognitywnej i muzykologii cyfrowej. Pokażemy Ci też jak precyzyjnie i logicznie wypowiadać się na tematy dotyczące zagadnień muzycznych. W tracie studiów magisterskich przygotujemy Cię też do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej i organizacją życia muzycznego lub pracy w zawodzie nauczyciela.

Dyplom magistra muzykologii

Zastanawiasz się nad możliwościami zawodowymi po zdobyciu dyplomu właśnie w tym obszarze? Perspektyw jest całkiem sporo! Możesz pracować w instytucjach kultury (opera, teatr muzyczny, filharmonia), ale też w agencjach koncertowych i artystycznych. W zasięgu Twoich możliwości będzie dziennikarstwo muzyczne lub praca krytyka muzycznego, a także praca w szkole muzycznej. Możesz zająć się badaniem muzyki, podjąć pracę w bibliotece muzycznej lub zająć się edytorstwem. Możliwe ścieżki zawodowe to menadżer muzyczny, a także konferansjer muzyczny.

Muzykologia: studia II stopnia – rekrutacja

Muzykologia: studia I stopnia

Trzyletnie studia licencjackie to czas na poznanie historii muzyki oraz historycznego i bieżącego repertuaru muzycznego. Otrzymasz także wiedzę z zakresu muzyki popularnej i jazzu, a także znajomość zapisu nutowego, zarówno dawnego, jak i współczesnego. Pomożemy Ci zdobyć kompetencje edytorskie (obsługa programów komputerowych do edycji nut) i kompetencje językowe w zakresie opisu muzyki i kultury muzycznej, umożliwiające podjęcie pracy krytyka muzycznego.

Muzykologia: studia I stopnia – rekrutacja